Publikace o volbách 1948

Text dotazu

Hledám odborné publikace dotýkající se voleb v roce
1948. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

tematice voleb v roce 1948 se věnují následující publikace:

* KREJČÍ, Oskar. History of elections in Bohemia and Moravia. Boulder: East European Monographs, 1995. xliv, 425 s. : mp. ; 22 cm. (East European monographs ; 433). ISBN 0-88033-330-8.

* volby -- Československo * volební systémy -- Česko * volební systémy -- Československo * volby -- Česko -- 19.-20. stol. * studie

* KREJČÍ, Oskar. Kniha o volbách. Praha: Victoria Publishing, 1994. 353 s.: il.; 25 cm. ISBN 80-85605-88-0.

* politické strany * volby * volební preference * volební právo * volební systémy * volební výsledky * Československo * volby - Československo - r. 1918-1992 - monografie

* SLÁMA, Jiří. Parlamentní volby v Československu v letech 1935, 1946 a 1948. Praha: Federální statistický úřad, 1991.104 s. 1. republika - politické strany - studie - volby 1935 - volby 1946 - volby 1948 - výsledky voleb - vývoj po r. 1945 - Československo

* FILIP, Jan; SCHELLE, Karel. Vývoj a současnost voleb a volebního práva v ČSFR. Brno: Masarykova univerzita, 1992.128 s. ; 20 cm. (Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis iuridica. Řada populárně vědecká). ISBN 80-210-0405-3.

* volby parlamentní - systém volební - Československo - stol. 20., léta 90., poč.

* parlamentarismus - právo volební - Československo - r. 1848-1948

* právo volební - principy ústavní - proces volební - studie

Další informace by mohly být obsaženy také v následujícím souboru:

* Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Dokořán, 2003-2005. 5 sv. (317, 363, 223, 279, 383 s.); 21 cm.

(Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989). ISBN 80-86569-60-8 (sv. 1 : Dokořán : brož.). -- ISBN 80-86569-77-2 (sv. 2 : Dokořán : brož.). -- ISBN 80-7285-035-0 (sv. 2 : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.). -- ISBN 80-7363-006-0 (sv. 3 : Dokořán : brož.). -- ISBN 80-7285-047-4 (sv. 3 : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.). -- ISBN 80-7363-032-X (sv. 4 : Dokořán : brož.). -- ISBN 80-7285-058-X (sv. 4 : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.). -- ISBN 80-7363-033-8 (sv. 5 : Dokořán : brož.) : Kč 298,00. -- ISBN 80-7285-001-6 (sv. 5 : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : brož.)

Informace o dostupnosti dokumentů v různých českých knihovnách můžete získat prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) .

Dále by Vás mohly zajímat i články, které jsme nalezli v Bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ):

* PROKŠ, Petr. Politická moc a sovětizace Československa (1945 - 1948). Moderní dějiny 3, 1995, s. 173-212. Rés. něm., angl. 211-212. Die politische Macht und die Sowjetisierung der Tschechoslowakei (1945 - 1948).  1945-1948; vztahy mezinárodní; politika zahraniční; strany politické; volby

A katalogu článků Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=USDC ):

* BROKLOVÁ, Eva. "Únor" a parlamentní volby 1948. In: Masarykův lid. 1, (1998), s. 6-8.

- Národní shromáždění - rok 1948 - volby 1948 - Československo - únor 1948

* BROKLOVÁ, Eva. Nastolení komunistického režimu a vůle lidu ve volbách 1946 a 1948. In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchova v přerodu společnosti ČR z postkomunistické v demokratickou: Sborník podkladů. Praha:

Evropské hnutí v ČR; Univerzita Karlova, 1998. S. 122-129. - komunistický režim - volby 1946 - volby 1948 - Československo

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.07.2011 15:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu