publikace o sociolingvistice

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit, zda existují nějaké časopisy, které se zabývají programově sociolingvistikou či aktuálním sociolingvistickým výzkumem, ať již české či zahraniční provenience.
Uvítám i nějaké dílčí odborné články.

Odpověď

Dobrý den,

v bázi SKCP (Souborný katalog periodik ČR, který podává přehled o periodickém tisku ve fondech českých knihoven; dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ ) jsou uvedeny tyto periodika zabývající se přímo sociolingvistikou:

Language in society. New York : Cambridge University Press, [1972]-. ISSN 0047-4045.

Current issues in language planning.. Clevedon : Multilingual Matters, c2000-. ISSN 1466-4208.

Cahiers de ľInstitut de Linguistique de Louvain. Louvain-la-Neuve : Institut de Linguistique, 1975- . ISSN 0771-6524.

Mongolica Pragensia ... . Institute of Indian Studies and Institute of East Asian Studies Philosophical Faculty, Charles University. Prague : Triton, 2002-2007. ISSN 1802-7989.

Protosoziologie.. Frankfurt a.M. : Zeitschrift Protosoziologie, 1991-1995. ISSN 0940-4147.

Sesshoku bamen no kotoba kanri kenkyū / Chiba Daigaku, Shakai bunka kagaku kenkyūka = Language management in contact situations / Chiba University, Graduate School of Social Sciences and Humanities. Chiba : Graduate School of Social Sciences and Humanities, 2000-.

U jednotlivých titulů jsou uvedeny knihovny, které mají dokument ve svém fondu a jaké ročníky jsou k dispozici. Dále jsou vydávány i sociologická/lingvistická periodika, ve kterých bysta také mohla nalézt odpovídající články. Např.

Berkeley journal of sociology : a critical review. Berkeley : University of California Press, [1959]-. ISSN 0067-5830.

Current sociology : journal of the International Sociological Association. Paris : UNESCO, 1952- . ISSN 0011-3921.

Sociologický časopis = Czech sociological review. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965-. ISSN 0038-0288.

V souborném katalogu ČR (SKC) na téže adrese http://aleph.nkp.cz/F/ můžete dohledat i monografie. Stejně jako u periodik je u jednotlivých exemplářů uvedeno, která knihovna je vlastní. Ukázkou Vám uvádíme:

KRČMOVÁ, Marie a kol. Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 379 s. ISBN 978-80-7422-001-2.

BOLINGER, Dwight. Jazyk jako nabitá zbraň : užívání a zneužívání jazyka v naší době. Do češtiny přeložila Lenka Weinbergerová ; doslov napsal František Daneš. Praha : Petr Zima, 2008. 251 s. ISBN 978-80-254-0313-6.

KNAUSOVÁ, Ivana. Problémy jazykové socializace : (ověření platnosti Bernsteinovy teorie jazykové socializace v českém prostředí). Vyd. 1.. Olomouc : Votobia, 2006. 122 s. ISBN 80-7220-268-5.

SEALE, Clive (ed). Researching society and culture : second edition. First edition published 1998. Second edition published 2004.. London ; Thousand Oaks ; New Delhi ; Singapore : Sage, 2007. viii, 536 s. ISBN 978-0-7619-4197-2.

TAGLIAMONTE, Sali A. Analysing sociolinguistic variation. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. xi, 284 s. ISBN 0-521-77818-2 (brož.)

KRISTIANSEN, Gitte; DIRVEN, René (eds). Cognitive sociolinguistics : language variation, cultural models, social systéme. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, c2008. viii, 545 s. ISBN 978-3-11-019625-2.

PAVLÍK, Radoslav. Elements of sociolinguistics. 1. vyd.. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2006. 279 s. ISBN 80-223-2112-5.

MESTHRIE, Ramene ... [et al.]. Introducing sociolinguistics. 2nd ed.. Philadelphia, PA : John Benjamins Pub. Company, 2009. 500 s. ISBN 978-90-272-3265-6.

MEYERHOFF, Miriam. Introducing sociolinguistics. London : Routledge, c2006. xxiii, 320 s. ISBN 0-415-39947-5 * 978-0-415-39947-0 (dot. 207 : váz.)

CHAMBRES, J.K. Sociolinguistic theory : linguistic variation and its social significance. Revised edition. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. 308 s. ISBN 978-1-4051-5246-4.

STOCKWELL, Peter. Sociolinguistics : a resource book for students. 2nd ed.. London ; New York : Routledge, 2007. xv, 254 s. ISBN 978-0-415-40126-5.

BLOMMAERT, Jan. The sociolinguistics of globalization. New York : Cambridge University Press, 2010. 213 s. ISBN 978-0-521-88406-8.

Můžete vyhledat i další knihy, stačí zadat "sociolingvistika", příp. kombinovat klíčová hesla "sociolog*", "jazyk*", "lingvisti*", "komunika*", apod. dle Vašeho zájmu. Znak * slouží k pravostrannému rozšiřování, systém tak najde např. sociologie, sociologický, atd.

Pro dohledání článků z českého tisku a sborníků je na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ k dispozici báze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících. Po zadání hesla "sociolingvistika " se zobrazí poměrně velké množství záznamů, ty lze dále upravovat např. rokem vydání, zpřesněním dotazu pomocí dalších klíčových slov. Toto následné zpřesnění výsledků je možné i u výše uvedených katalogů.

Dále pro uživatele NK ČR jsou na základě platného čtenářského průkazu k dispozici licencované online databáze (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104) . Databáze je možné využít z počítačů v NK ČR, prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny, resp. odkudkoli. Pokud nejste čtenářkou NK ČR, zahraniční licencované databáze zpřístupňují i další knihovny, především akademické, knihovny s větší působností (krajské), apod. - zeptejte se tedy ve vaší knihovně na možnost využívaní zahraničních databází. Uvádíme Vám některé z vyhledaných článků, tyto konkrétně ze systému EBSCO (velká část záznamů je opatřena i plným textem, tam kde není k dispozici, je možné pomocí přídavných služeb zjistit dostupnost periodika v českých knihovnách, příp. plný zext v jiné databázi).

SVAVARSDÓTTIR, Ásta; PAATOLA, Ulla; SANDOY, Hlege. English influence on the spoken language — with a special focus on its social, semantic and functional conditioning. International Journal of the Sociology of Language, 2010, Vol. 2010 Issue 204,  s. 43-58. ISSN 1613-3668.

SANDOY, Helge; KRISTIANSEN, Tore. Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: conditions and consequences. International Journal of the Sociology of Language, 2010, Vol. 2010 Issue 204, s. 151-159. ISSN 1613-3668.

PEDERSEN, Inge Lise. The role of social factors in the shaping of language attitudes — with an evaluation of the concept of life style. International Journal of the Sociology of Language, 2010, Vol. 2010 Issue 204, s. 129-150. ISSN 1613-3668.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2010 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu