Publikace o Sicilštině, sicilskem nářečí

Text dotazu

Dobrý den, hledám publikaci/slovník Sicilštiny. Něco o tomto jazyce, jak se liší od italštiny a hlavně příklady vlastních slov. Ideálně ve formě slovníku z češtiny, případně angličtiny.
Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

na Sicílii se mluví, kromě klasické italštiny, sicilštinou, řečtinou nebo arabštinou.

Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Je také po latině druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu a v některých částech Slovinska a Chorvatska, kde jsou italské menšiny...

Mezi uznávané dialekty patří toskánský, piemontský,...; sicilština, sardština a benátština bývají označovány jak za dialekty, tak i za samostatné jazyky...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina

Kód jazyka je scn - ISO 639-1, 2 scn (B), 3 scn (T).

http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:6baaf720-ec89-11e6-bc0e-005056827e51&q=sicil%C5%A1tina

 

Apeninský poloostrov, na kterém leží kromě Itálie také Republika San Marino a Vatikánský městský stát, je území velmi bohaté na jazyky: vedle úředního jazyka, italštiny, kterou užívá přibližně 70 milionů lidí, se v Itálii mluví různými dialekty...

К nejznámějším z nich patří piemonština, ligurština, lombardština, benátština, sardinština, sicilština, kalabrijština, toskánština aj. Právě na základě literární toskánštiny se vyvinula moderní italština, jejíž první texty pocházejí z 9. století ...

Z původních dialektů získaly status „druhého“ úředního jazyka jen některé...

Zdroj:

KRČMOVÁ, Marie. Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:1dae9750-4e7c-11e4-b90d-5ef3fc9bb22f

 

Nejspontánnější ze sicilských básníků byl  Giulio d’Alcamo, neboť jako jeden z prvních psal jazykem, který už nebyl latinský, třebaže ještě nebyl úplně italský. Z toho mála, co se nám dochovalo, soudíme, že to byla jakási zušlechtěná sicilština, povýšená do stavu spisovného jazyka podle modelu latiny a prosycená příměsí různých jihoitalských nářečí, ale i toskánštiny a četnými slovy a celými vazbami přejatými od provensálských vzorů.

Čerpáno z:

Montanelli, Indro. Dante a jeho doba. Praha: Odeon, 1981.

Abstrakt: Práce spojuje Dantův životopis s historií Itálie a zejména Florencie ve 13. a prvních desetiletích 14. století.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:776c8ff0-7d61-11e3-a80c-005056825209

 

Od italského znalce na slovo vzatého jsme se dozvěděli, že v sicilštině  pravá literatura neexistuje (na rozdíl od sardštiny, římštiny, milánštiny, benátštiny a dalších).

Sicílie má ovšem  literární tradici v italštině (italské Nobelovy ceny za literaturu dvěma sicilským autorům).  Sicilští spisovatelé měli ve zvyku dávat v různé míře svoji sicilštinu do děl napsaných italsky. Ovšem muselo to být vždy v přijatelné míře pro čtenáře jiných italských regionů, pro které je sicilština nesrozumitelná.

O překladech ze sicilštiny se tedy nedá mluvit, pouze se může jednat o překlady folklorních materiálů: pohádky, pranostiky, lidové písně, přísloví apod.

Naopak prý existují, i když jen jako okrajový jev, překlady z italštiny do sicilštiny, ale jen jako místní kuriozita.

 

Další odkazy k tématu:

Státy a území světa. Praha: Libri, 1998.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:9fd26400-35d1-11e4-8413-5ef3fc9ae867

 

Italština pochází z hovorové latiny. Před nástupem Římské říše se mluvilo v Toskánsku a v severním Laziu nejdříve umbrijským a poté etruským jazykem. S Římskou říší bylo zavedeno používání latiny, která se smísila s jazyky dosud používanými... I přes pád Východořímské říše v roce 476 a neustálé barbarské invaze, zůstala zde latina živým jazykem déle, než kde jinde, ale s postupem času se roztříštila do mnoha různých nářečí a nových jazyků - gotického, longobardského, řeckého, arabského, které se mísily s jazyky již existujícími. Dialekt, který nejvíce převažoval nad všemi ostatními a stal se „italským jazykem", byl dialekt toskánský, přesně florentinský, v němž

Dante, Petrarca a Boccaccio napsali svá nesmrtelná díla.

Jazyk byl ovlivňován sicilským literárním jazykem, rozvinutým Sicilskou školou Giacoma da Lentini (1230-1250) a latinským vzorem. (Pozor, nejedná se ale o sicilštinu, ve 13. století je to již italština).

V Itálii existuje mnoho dialektů...Některá slova mají s italštinou opravdu hodně málo společného.

Dialekty italštiny jsou odvozeny od italského jazyka, někteří je dokonce nazývají samostatnými jazyky...

Sicilština je používána asi 5 miliony lidí na Sicílii; Italové na severu Sicillanům  nerozumí.

Čerpáno z:

KOPOVÁ, Zlata.  Italština: otázky & odpovědi : nejen k maturitě. Dubicko: INFOA, 2010.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:af373e00-7de7-11e7-8b50-001018b5eb5c

 

Sicilština - románský jazyk, který vznikl a používá se jako úřední na území Sicílie, v Kampánii a Itálii.

Tento jazyk vznikl z italštiny, ale díky arabským, řeckým, španělským a francouzským vlivům je od ní velice odlišný.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sicil%C5%A1tina

 

Slovník  sicilský jsme našli pouze na internetu, viz https://cs.glosbe.com/cs/scn  - česko-sicilský překladový slovník online.

 

Pro příklady odlišností italštiny a sicilštiny jsme vzali na pomoc Jazykový koutek, http://www.jazykovy-koutek.cz/?p=3627 :

Sicilský dialekt italštiny

...jde spíš o to, jak se co řekne na Sicílii jinak a jak bychom mohli Sicilanům porozumět. Následující řádky předpokládají alespoň základní znalost italštiny.

Rozdíly mezi standardní italštinou a sicilským dialektem jsou především ve fonetickém a lexikálním plánu. Tedy zjednodušeně řečeno, některá slova, která znáte z italštiny, prostě jen pozmění výslovnost, a jiná se naopak řeknou zcela jinak než v italštině:

1. Hláska /e/ v nepřízvučné pozici se zavírá na /i/ a hláska /o/ se v téže pozici zavírá na /u/:

diciva = it. diceva (řekl)

potiva = it. poteva (mohl)

qualichi = it. qualche (nějaký)

voci = it.voce (hlas)

la sigritaria = it. la secretaria (sekretářka)

pirchì = it. perchè (proč, protože)

ogni sira = it. ogni sera (každý večer)

vinu = it. vino (víno)

la duminica = la domenica (v neděli)

 

Výsledkem tohoto hláskového posunu je extrémní výskyt hlásek /u/ a především pak /i/, kterého si mnohdy všimnou i cizinci neovládající ani tento dialekt ani italštinu. Je jim to pouze nápadné z poslechu.

 

2. Některé dvojhlásky se zjednodušují:

òmu = it. uomo (muž)

 

3. Počáteční samohláska slova může zcela odpadnout, nejčastěji se tak děje s hláskou /i/:

mpurtanti =it.importante (důležitý)

gnuranti =it. ignorante (ignorující)

ntirissanti = it. interesante (zajímavý)

miricanu = it. americano (americký)

 

4. Zvláštností sicilského dialektu je také zdvojená výslovnost souhlásky na začátku slova. Ve standardní italštině známe tento jev uprostřed slova.

è bonu [ebˈboːnu] (to je dobré)

 

5. Další hláskové změny:

cchiù = it. più (více)

niscì = it. uscì (vyšel, odešel)

unnici = it. undici (jedenáct)

il nummaro = it. il numero (číslo)

 

Někdy je porozumění slovu těžké třeba jen proto, že se těchto zmíněných hláskových změn nakumuluje víc, například:

 

scinni = it. scende (pojď dolů)

 

Odlišná slovní zásoba:

fìmmina = it. donna (žena)

Accura! = it. Stai attento! (Pozor!)

accattari = it. comprare (koupit)

picca = it. poco (málo)

cu tia = it. con te (s tebou)

 

Tím prý ovšem výčet charakteristických rysů sicilského dialektu zdaleka nekončí...

 

Nejoblíbenější současný italský spisovatel Andrea Camilleri píše „sicilsky“ a celá Itálie čte jeho knihy nepřevedené do standardní italštiny, ale právě s příměsí jeho rodného dialektu. (Detektivní příběhy s postavou komisaře Montalbana jsou známy i u nás.)

V rozpětí let ale čím dál více přidával do italského textu svoji sicilštinu a jeho poslední detektivky jsou naprosto nesrozumitelné pro průměrného Itala z jiného regionu než je Sicílie. Proto k tomu účelu vyšel speciální slovník: Gianni Bonfiglio, Siciliano-italiano. Piccolo vocabolario ad uso e consumo del lettori di Camilleri e dei siciliani di mare, Fermento, Roma, 2009, 128 str., ISBN 889207906       

(Sicilsko-italský slovník. Malý slovník pro potřebu čtenářů Camilleriho a Sicilanů žijících u moře.)

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.04.2018 16:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu