Ptáci v erbech

Text dotazu

Dobrý den, můžu se zeptat proč jsou v erbech ptáci.

Odpověď

Dobrý den,

 

Erb (z něm. der Erbe - dědic, případně das Erbe - dědictví) je barevné grafická znamení, které označuje konkrétní osobu, resp. rod, a to zejména znakem umístěným na štítě.

Štít se znakem je jediná povinná součást erbu. Vlastností erbu je jeho dědičnost a stálost.

 

Erby se takto objevily ve 12. století v době křižáckých výprav, přestože určité dědičné rozlišování pomocí štítů známe již ze starověkých Atén.

Erb je ve smyslu heraldiky (= věda, která se zabývá studiem erbů)  znamení umístěné na štítě.

Rytíř jedoucí do boje byl obklopen pěší čeledí. Aby jej družina rozeznala, označil se rytíř výrazným barevným znamením/symbolem na brnění, štítě a vlajce. Používaly se jednoznačné a kontrastní barvy a tvary, které byly dobře rozlišitelné i na velkou vzdálenost a umožňovaly rychlou orientaci v bitvě a pomáhaly rychle rozlišit spojence a nepřítele. Dalším rozlišovacím znamením byl klenot, upevněný na rytířově helmici (přilbě).

Jednotlivé části erbu jsou standardizované a mají také vlastní terminologii. Slovní popis erbu sestavený podle heraldických pravidel se nazývá blason. Často existuje pro daný erb i nějaký příběh, který vysvětluje význam jednotlivých barev, proč jsou na erbu použita zvířata a symboly. Tyto legendy byly obvykle přidány až dodatečně. Často se dá erb "přečíst", to znamená, že barvy a symboly napoví jméno jeho nositele. Takový erb se nazývá mluvící erb.

Zdroj :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Erb

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldika

 

Heraldika německých a českých  zemí je vzhledem k propojenosti dějin velmi podobná. Na znacích obou zemí dominují dva motivy :

erbovní zvířata (orel, medvěd, lev) a zdivo (věže, městské hradby, brány).

 

Symboly ptáků s vysvětlením významu můžete vyhledávat v různých encyklopediích, např. v Encyklopedii heraldiky od Milan Bubna, Praha : Librí 1997.

Z ní uvádíme několik příkladů :

 

-Čáp =obecná  přirozená heraldická figura, která se u nás vyskytuje např. v erbu hrabat Dobřenských z Dobřenic.

 

-Fénix =bájný pták zobrazovaný jako orlice vyrůstající z plamenů. Do řecké a římské mytologie se dostal z Arábie přes Egypt, kde byl pokládán za tvora představujícího jednu z pozemských podob slunce. Údajně se měl každých 500 let sám spálit ve vlastním hnízdě složeném z vonného dřeva a z popela pak povstal omlazen k novému životu.

Později se fénix stal i křesťanským symbolem Kristova vzkříšení a v renesanci pak symbolem stálosti, naděje a čistoty.

V naší heraldice se například objevuje jako klenot svobodných pánů Villani de Castelo Pilonico.

 

-Orel=v české heraldické terminologii obecná přirozená figura zobrazovaná se dvěma hlavami, které jsou od sebe odvrácena. Dvouhlavý orel je znám již z Byzance, kde představoval dvě poloviny říše (východní a západní) a odkud byl převzat i na Rus. Dvojhlavý orel se v Německu objevuje již na konci 12. století, od roku 1312 je na praporech německé říše, ale oficiálním říšským znakem se stal až za Zikmunda Lucemburského (1410-1437). Tehdy bylo stanoveno, že jednohlavý orel (orlice) je znamením německého krále až do korunovace na císaře, kdy přijímá znak dvouhlavého orla. Takzvaná svobodná města - zvaná císařská města - která slibovala věrnost pouze císaři, užívala na znamení svého privilegia císařského orla se štítkem městského znaku na hrudi.

Rakouské císařství převzalo znamení orla, zatímco nové německé císařství přijalo orlici, pravděpodobně pro odlišení. Dnes užívají orla jen Albánie a znovu Rusko.

 

Doporučené odkazy :

http://www.heraldica.cz/

http://www.velebny.cz/heraldicky-slovnik

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldick%C3%A1_zv%C3%AD%C5%99ata

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldick%C3%A1_zv%C3%AD%C5%99ata

http://www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/1028_preview.pdf

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.12.2013 14:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu