Ptačí budky

Text dotazu

Prosím vás, z knih vím, že budku nejlépe umístit směrem na Jih, po každém vyhnízdění hnízdo vyčistit a budku věšet nejlépe časně na jaře. Je to pravda?

Odpověď

Dobrý den,
 
ptačí budky neměly viset na přímém slunci ani příliš ve stínu. Dopolední slunce mírně prohřeje vnitřek hnízdní dutiny, zatímco prudké odpolední slunce, které v létě "rozpaluje" budky až do večera, je pro mláďata škodlivé. Orientace vchodového otvoru není příliš důležitá, budka by však měla být umístěna tak, aby vchodový otvor nebyl orientován ve směru převládajících srážek, tj. v našich podmínkách je asi nejvýhodnější směřování směr jižní nebo východní, popřípadě jihovýchodní. Zejména v hustějších porostech je důležitější než světové strany orientace ke světlinám, průsekům atd. Existuje také více způsobů, jak budku zavěsit, výška zavěšení se může lišit podle toho, pro jaké ptáky je konkrétní budka určena. U budek umístěných na volně stojících stromech je také vhodné použít prvky, které ptáky ochrání před šplhajícími predátory, např. ochranné límce, plechové manžety nebo prstence z větviček.
 
Při podzimním čištění, tedy asi od konce srpna/září do konce října, se odstraňují stará hnízda, někdy i hnízda vos a sršňů a štětečkem se vyčistí dno budky od prachu z ptačích brk. Hnízda by se neměla vyhazovat na kompost, ale ihned spálit. Čištění hnízda může být velmi namáhavé, jestliže je hnízdo plné ektoparazitů a blech. Tito paratité často bývají kolem vletového otvoru. Spolu s  čištěním budky je vhodné zkontrolovat i její technický stav a budku v případě potřeby opravit. Budka by se neměla stříkat  dezinfekčními prostředky nebo prostředky proti hmyzu. Ptáci vyhledávají budky i na podzim a v zimě, budku je tedy vhodné ponechat na obvyklém místě i během zimy. Po zimě a před začátkem nového hnízdního období je dobré se ještě jednou podívat do hnízdní budky a vyčistit ji v případě, že ji ptáci používali i v zimě. Zůstane-li hnízdní budka jeden či dva roky neobydlená, neměla by se i přesto sundavat, je možné, že slouží na přespávání pro nehnízdící nebo mladé ptáky.
 
Nejvhodnějším termínem pro vyvěšování nových budek je podzim. Budky stihnout do jara "opršet" a alespoň částečně splynout s okolím. Navíc druhy u nás zimující (např. sýkory, šoupálci) si vyhlížejí svou hnízdní dutinu už od podzimu a budy vyvěšené na jaře mohou ignorovat. Vyvěšování budek v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť. Budky pro některé druhy se dokonce vyvěšují až v době, kdy se tento druh v daném místě již ozývá (např. krutihlav).
 
Další informace o ptačích  budkách naleznete v níže uvedených publikacích, které jsou dostupné v řadě knihoven a také je možné je zakoupit na internetu
nebo v knihkupectvích.   Řadu informací naleznete i na stránkách České
společnosti ornitologické (http://www.birdlife.cz/index.php?a=cat.96),
poradit by Vám mohli také pracovníci nejbližší základní organizace Českého svazu ochránců přírody (http://www.csop.cz/prehledzo/).
 
použitá literatura:
* GABLER, Eberhard. Ptačí budky a krmítka : návody na stavbu a praktické tipy. Praha : Grada, 2007.  s. 11-12, 40-42, 57-59. ISBN 978-80-247-1925-2.
* ZASADIL, Petr. Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdících možností ptáků. Praha : Český svaz ochránců přírody, 2001. s. 37-38. ISBN 80-902654-3-X.  Část textu věnovaného budkám naleznete na
http://www.veronica.cz/?id=436

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2010 13:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu