Psychologie barev, tvorba obalů

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informac o publikaci, která by
se zabývala psychologií barev, významem a úlohou barev při tvrobě obalů.

Odpověď

Dobrý den,

nejvíce informací týkajících se působení barev na člověka a jejich významu při tvorbě obalů zboží můžete nalézt např. v následujících pramenech (nalezené v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) :

* MACHÁŇ, Josef. Grafická úprava obalů z papíru a lepenky. Praha : SNTL, 1983 (Karlovy Vary : Stráž 103). 120 s. : obr., tb., schémata ; 21 cm.

(Malá papírenská knižnice interních publikací / Průmysl papíru a celulózy, Praha ; Čís. 42)

* VYSEKALOVÁ, Jitka a kol.. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. 294 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. (Expert). ISBN 978-80-247-2196-5.

* KOBIELA, Roman. Reklama : 200 tipů, které musíte znát. Brno : Computer Press, 2009. x, 161 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-2300-3.

Kromě knižních publikací by pro Vás mohly být přínosné zejména níže uvedené články, jejichž záznamy jsme vyhledali v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl) .

Tato databáze obsahuje citace článků vydaných od r. 1991 v denním tisku, časopisech, odborných periodikách a sbornících.

*Kašpárková, Marcela. Plíživá diktatura barev / Marcela Kašpárková, Karolína Vránková, Manfred Strnad. -- il.. -- Rubrika: Téma

In: Týden. -- [Praha]. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, č. 25 (20030616), s. 32-38

Resumé: Zatímco modrá a žlutá na unionistické vlajce nabádají: Radujte se ze serióznosti a pevnosti, červeno-žluté logo výrobce karbanátků vysílá signál: Okamžitě za točte se svým hladem.

* VEVERKOVÁ, Lada. Psychologie barev: prožívání barev a jejich preference. In: Československá psychologie. ISSN 0009-062X. Roč. 46, č. 1 (2002), s. 44-54.

Resumé: Shrnutí výsledků dosavadního zkoumání psychologie barev, především prožitkové kvality barev, tedy vztahu barev k počitkům a ladění vnímajícího.

Nejprve byla zkoumána teoretická problematika preference barev, později převažujípsychodiagnostické testy. Interindividuální variabilita obecného pořadí preference barev, podmíněnost prožitku barvy osobností a jejím laděním. Využití těchto poznatků jako základní psychodiagnostické metody ke zjišťování afektivity.

* barvy -- psychologické aspekty

* psychologie barev * prožívání barev * preference barev

* DAN, Jiří. Co o nás prozrazují barvy. In: Psychologie dnes. -- ISSN 1211-5886. -- Roč. 4, č. 10 (1998), s. 16-17

* psychologická diagnostika * test volby barev * Lüscherův test * barvové testy * preference barev * barvy

* PETROVÁ, Eva. Co ukazuje znalost působení barev? In: Právo a rodina. -- ISSN 1212-866X. -- Roč. 12, č. 3 (2010), s. 22-24.

* barvy -- psychologické hledisko

Kromě českých zdrojů byste mohla využít také zahraniční placené článkové databáze, které jsou v knihovnách zdarma dostupné registrovaným uživatelům.

Tyto zdroje obsahují nejen citace dokumentů, ale často z nich můžete získat přímo plný text. Národní knihovna ČR nabízí také řadu databází, např. EBSCO

- Academic Search Complete a Business Search Complete, Web of Knowledge, SpringerLINK aj. Podrobný přehled online databází dostupných v NK ČR je k dispozici na adrese https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. Pokud jste registrovanou čtenářkou naší knihovny a máte platný čtenářský průkaz, můžete v databázích vyhledávat přímo na počítačích ve studovnách NK ČR nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoli.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu