Psychologické súvislosti sexuality v starobe

Text dotazu

štúdie,články,knihy,práce...

Odpověď

Dobrý den,

téma sexuality ve stáří je v  českých zdrojích prozatím zastoupeno pouze několika publikacemi. Více informací k tomuto tématu můžete nalézt v anglicky psaných zdrojích. V rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme doporučit zdroje, ve kterých je možné literaturu vyhledávat a vypsat několik konkrétních dokumentů. Rozsáhlejší seznam literatury k tématu  bychom Vám mohli vypracovat v rámci rešeršních služeb (http://www.nkp.cz/sluzby/reserse ) Ze zdrojů Národní knihovny ČR (Online katalog NK ČR (NKC) můžete k uvedenému tématu nalézt například knihy:

 

* GOTT, Merryn. Sexuality, sexual health, and ageing. 1st pub. Maidenhead, England: Open University Press, 2005. xi, 176 p. Rethinking ageing. ISBN 0-335-21019-8.

* BUDINSKÝ, Václav et al. Příjemný zralý věk. 1. vyd. Praha: Alfom, 2013. 225 s. ISBN 978-80-87785-02-7.

* VENGLÁŘOVÁ, Martina a kol. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 207 s. ISBN 978-80-262-0373-5.

* HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9.

* SCHAIE, K. Warner, ed. a BIRREN, James E., ed. Handbook of the psychology of aging. New York: Van Nostrand Reinhold, 1977. 17, 787 s. The Handbooks of Aging. ISBN 0-442-20797-2.

* TAVEL, Peter. Psychologické problémy v starobe. I. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2009. 278 s. ISBN 978-80-969823-7-0.

* STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Překlad Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-274-2.

* PONDĚLÍČEK, Ivo. Stárnutí: osobnost a sexualita. Vydání 2. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1987. 249 stran. Život a zdraví.

* BAŠTECKÝ, Jaroslav et al. Gerontopsychiatrie. [1. vyd.]. Praha: Grada, 1994. 317 s. ISBN 80-7169-070-8.

* BOUMAN, Walter Pierre, ed. a KLEINPLATZ, Peggy J., ed. Sexuality & ageing. First published. London: Routledge, Taylor & Francis group, 2016. xii, 185 stran. ISBN 978-1-138-93263-0.

 

Články (výběr):

* 'Sex seniorů je tabu. Rady si s tím nevědí ani pečovatelé', 2014, Lidové noviny, no. 161, p. 1.

* S., V, & A., P 2011, 'Sexualita seniorů', [Sexuality of seniors], General Practitioner / Prakticky Lekar, vol. 91, no. 10, pp. 602-605.

* 'Mají klienti sociálních služeb právo na sexuální život?', 2014, Sestra, no. 6, p. 16.

* Igor, Dolan, et al. "Sexuálny Život Seniorov Žijúcich v Sociálnych Zariadeniach." ["Sex life of seniors living in social service homes"]. General Practitioner / Prakticky Lekar, vol. 92, no. 10-12, Oct. 2012, pp. 551-554. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=85785767&lang=cs.

 

Volně na internetu:

Závěrečná práce:

* Floriánová, E, & Štěpánková, M 2007, Stáří a sexualita. [rukopis], 2007. https://is.muni.cz/th/134734/fss_b/

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .  Články  -  prostřednictvím databáze ANL: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl a licencované databáze Anopress.

 

K dohledání zahraničních knih a článků můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/.

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.11.2017 12:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu