psychologická smlouva - seminární práce

Text dotazu

Dobrý den,

mohla bych Vás poprosit o doporučení odborné literatury k mé seminární práci na téma "Psychologická smlouva"?

Děkuji.

S pozdravem

Luděk Blažej

Odpověď

Dobrý den,

pro dohledání literatury (i té odborné) Vám doporučujeme využít následující informační zdroje, které jsou volně dostupné a vyhledávání v nich není podmíněno žádnou registraci:

* Souborný katalog ČR (báze SKC) - vyhledávání dokumentů v českých knihovnách z jednoho místa, dostupné na http://aleph.nkp.cz/F

* Katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) - vzhledem k právu povinného výtisku by měl být fond v relativní úplnosti, dostupné na http://aleph.nkp.cz/F

* Článková báze ANL - výběrová bibliografická báze článků z českých novin a časopisů od r. 1991, dostupné na http://aleph.nkp.cz/F

* Jednotná informační brána (JIB) - možnost vyhledávat různé typy dokumentů v různých informačních zdrojích (katalogy knihoven, digitální knihovny,  portály apod.), dostupné na http://www.jib.cz/

 

Při zadávání klíčových slov při hledání můžete nejdříve použít přímo termín psychologická smlouva, většinou jsou však zobrazeny knihy, kde je jen jedna několikastránková kapitola věnovaná tomuto tématu (toto je vyhledáno v případě, že je již naskenován obsah), zbytek knihy se již zabývá např. pracovním procesem, zaměstnaneckými vztahy apod. Po projití těchto knih můžete poté vyhledat další dokumenty podobně zaměřené a v nich informace o psychologické smlouvě dohledat. Velmi často je užitečný také seznam použitých zdrojů v publikacích, ve kterých jste našel hledané téma.

Příkladem uvádíme některé z vyhledaných titulů po zadání klíčového slova psychologická smlouva (jedná se o vyhledaná tohoto termínu právě v naskenovaných obsazích):

* BRANHAM, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 250 s. Manažer. Management. ISBN 978-80-247-2903-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200905/contents/nkc20091865284_1.pdf

* URBAN, Jan. Byznys je o lidech. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 275 s. ISBN 80-7357-220-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20061690783_1.pdf

* MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7265-075-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102094743_1.pdf

* ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 442 s. Expert. ISBN 978-80-247-2890-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091927017_1.pdf

Pozn.: tuto knihu doporučujeme, přímo u kapitoly "Psychologická smlouva" je uvedena použitá literatura

 

Článková báze ANL:

* KIROVOVÁ, Iva. Tradiční a současná psychologická smlouva. Psychologie v ekonomické praxi, 2005, 40(3/4), s. 109-118. ISSN 0033-300X.

 

Dále Vám doporučujeme využít licencované online databáze, ve kterých naleznete záznamy (a ve velké části případů už také plné texty) článků ze zahraničních odborných periodik. Pro příklad těchto zdrojů se můžete podávat na stránku http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, kde je seznam licencovaných zdrojů dostupných pro uživatele NK ČR. Pokud nejste naším uživatelem, zeptejte se ve vaší knihovně, zda má k některému z těchto zdrojů také přístup. Příkladem uvádíme některé články dohledané v databázi Academic Search Complete:

* JAFRI, H. Influence of Personality on Perception of Psychological Contract Breach. Psychological Thought. 7, 2, 168-178, Oct. 2014. ISSN: 21937281.

* VAN DER VAART, L; LINDE, B; COCKERAN, M. The state of the psychological contract and employees' intention to leave: The mediating role of employee well-being. South African Journal of Psychology. 43, 3, 356-369, Sept. 2013. ISSN: 00812463.

* FREESE, C; SCHALK, R. How to measure the psychological contract? A critical criteria-based review of measures. South African Journal of Psychology. 38, 2, 269-286, June 2008. ISSN: 00812463.

* CANTISANO, GT; DOMÍNGUEZ, JM; DEPOLO, M. Psychological contract breach and outcomes: Combining meta-analysis and structural equation models. : Ruptura de contrato psicológico: combinando meta-análisis y modelos de eduaciones estructurales. Psicothema. 20, 3, 487-496, Aug. 2008. ISSN: 02149915.

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.10.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu