Psychologická analýza značky

Text dotazu

Dobry den, prosím o doporučení seznamu literatury
na téma Psychologická analýza značky, vnímání reklamy, emoce v reklamě,
budování značky, apod.

Odpověď

Dobrý den,

podrobnější informace k Vašemu tématu by mohly být obsaženy v následujících dokumentech, které jsme vyhledali v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* AAKER, David A.,Brand building: budování obchodní značky: vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. Brno: Computer Press, 2003. 306 s. :
il. ; 23 cm. ISBN 80-7226-885-6.

* SCHROEDER, Jonathan E.; SALZER-MÖRLING, Miriam. Brand culture. London :
Routledge, 2006. 218 s. : il. ; 24 cm. ISBN 0-415-35599-0.

* TAYLOR, David. Brand management: budování značky od vize k cíli. Brno:
Computer Press, 2007. 226 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-251-1818-4.

* HEALEY, Matthew. Co je branding?. V Praze: Slovart, 2008. 256 s. :il.
(převážně barev.), portréty ; 23 cm. ISBN 978-80-7391-167-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20091853388_1.pdf

* WHEELER, Alina. Designing brand identity: a complete guide to creating, building and maintaining strong brands. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.
280 s. : il. ; 28 cm. ISBN 0-471-74684-3.

* VELČOVSKÁ, Šárka; MARHOUNOVÁ, Milada. Marketingové pojetí značky. Ostrava:
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 48 s. : il. ; 29 cm. ISBN
80-248-0934-6 (brož.)

* OLINS, Wally. O značkách. Praha: Argo : Dokořán, 2009. 253 s. : il., faksim. ; 24 cm. ISBN 978-80-257-0158-4 (Argo : váz.). ISBN
978-80-7363-261-8 (Dokořán : váz.)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20091962076_1.pdf

* KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. 796 s.:
il. ; 25 cm. ISBN 978-80-247-1481-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200710/contents/nkc20071729096_1.pdf

* DE CHERNATONY, Leslie. Značka: od vize k vyšším ziskům. Brno: Computer Press, 2009. 315, s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-80-251-2007-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20092008959_1.pdf

* DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, c2007.
xi, 215 s.: il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-1456-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200704/contents/nkc20071711205_1.pdf

* VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky.
Praha: Grada, 2007. 294 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. ISBN 978-80-247-2196-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071758169_1.pdf


Citace relevantních článků je možné nalézt také v bibliografické článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), např.:

VYSEKALOVÁ, Jitka. Image jako pojem tržní psychologie.In: Psychologie v ekonomické praxi. ISSN 0033-300X. Roč. 36, č. 3/4 (2001), s. 135-140.
* marketing * reklama a propagace * tržní psychologie * image (pojem) -- psychologické aspekty * značkový image * firemní image

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologické aspekty analýzy značky z marketingového hlediska. In: Československá psychologie. ISSN 0009-062X. Roč. 46, č.1 (2002), s.35-43.
Resumé: Teoretická východiska pro psychologickou definici značky a zdůraznění těch atributů, které ji identifikují ve vztahu ke spotřebiteli.
Hodnota a styl značky. Značka z pohledu kognitivní psychologie.
Interkulturní dimenze a globalizační jevy ve vztahu ke vnímání značky.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Značky a psychologie. In: Obchodník. ISSN 1210-6178. Roč.
6, č. 11 (1998), s. 14.

HESKOVÁ, Marie. Značka versus zákazník. In: Obchodník. ISSN 1210-6178. Roč.
6, č. 10 (1998), s. 14-15.


Další články si můžete vyhledat použitím následujících klíčových slov:
spotřebitelské and vnímání, značky, reklama and psychologie, reklama and vnímání, značka and psychologie.

Pokud klíčová slova doplníte o otazník (např. psycholog?), budou vyhledány i záznamy obsahující pravostranně rozšířené tvary slov (např. psychologie, psychologický).

Vhodné dokumenty k tématu byste mohla nalézt i v licencovaných zahraničních článkových databázích, které si Národní knihovna předplácí, např. ebrary Academic Complete (kolekce e-knih), EBSCO - zejména Academic Search Complete a Business Search Complete, SpringerLINK, Web of Knowledge, Wilson OmniFile Fulltext Select aj. Přehled všech databází předplácených NK ČR, včetně podrobnějších informací naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3. Na základě platného čtenářského průkazu v nich můžete vyhledávat přímo v budově NK ČR nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoliv (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu
3=104).

Pro vyhledání dalších pramenů můžete využít také katalogy knihoven zaměřených na ekonomii a společenské vědy, např. Souborný katalog Vysoké školy ekonomické (http://library.vse.cz/aleph/), Katalog knihovny CERGE-EI
(http://olib.cerge.cuni.cz/olibcgi/NTxcgi.exe) nebo katalog Knihovny společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích
(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/).   

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2010 15:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu