Pseudonymy spisovatelů

Text dotazu

 Dobrý den, potřebovala bych zjistit několik pseudonymů spisovatelů, novinářů, kteří přispívali do časopisu Rozhledy po literatuře a umění. Konkrétní rok 1934, ročník ., číslo 16/17. Jedná se o tyto pseudonymy: jjp., p., n., f., z., fb., v. Moc děkuji za pomoc!

Odpověď

Dobrý den, pokusili jsme se Váš dotaz zodpovědět i když se jedná spíše o badatelskou práci. Některé zkratky je potřeba ověřit i ve zdrojích, které naše knihovna pravděpodobně nemá k dispozici, nebo by bylo potřeba mít více vstupních informací. Velmi také záleží na absolutně přesném zapsání zkratky - důležité jsou i mezery, tečky, pomlčky před i za siglou. Pokud mohu doporučit, stavte se ve studovně a nahlédněte do uvedených knih, informací by jistě dalo dohledat více. jjp.: Paulík, Jaroslav Jan Biograf.údaje Narozen 20.2.1895 v Pelhřimově, zemřel 13.5.1945 v Drei Berge (Německo). PhDr., středoškolský profesor, redaktor, beletrista, překladatel z francouzštiny. p.: zkratku používalo více autorů, nejpravděpodobněji A.M. Píša (dle - Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 3. díl, Svazek I. M - O. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3. ) Píša, A. M. (Antonín Matěj), 1902-1966 Biograf.údaje Narozen 10.5.1902 ve Volyni, zemřel 27.2.1966 v Praze. PhDr., novinář, kulturní a nakladatelský redaktor, literární a divadelní kritik, dramaturg Národního divadla, básník, literárněvědné a literárněhistorické práce, monografie n.: zkratku používalo mnoho autorů, nejpravděpodobněji Novotný, Miloslav (dle - Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 3. díl, Svazek I. M - O. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3. ) Novotný, Miloslav, 1894-1966 Biograf.údaje Narozen 17.6.1894 v Radomyšli u Strakonic, zemřel 22.12.1966 ve Strakonicích. PhDr., knihovník, literární historik a kritik, kulturní referent novin a časopisů, bibliofil, autor literárních monografií, editor českých spisovatelů, překladatel beletrie z francouzštiny a němčiny f. : zkratku používalo více autorů - nelze v dostupné literatuře naší knihovny spolehlivě dohledat (Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře uvádí jména Loubal František a Pikulová Ludmila, ale ani u jednoho jména není ověřitelné zda publikovali v Rozhledech) fb. : Bartoš František Bartoš, František, 1905-1973 Biograf.údaje Narozen 13.6.1905 v Brněnci u Poličky, zemřel 21.5.1973 v Praze. Hudební skladatel a spisovatel, editor smetanovských a mozartovských deníkových záznamů a dopisů. z.: v dostupné literatuře naší knihovny nelze spolehlivě ověřit, ale dle výše citovaného zdroje se jedná o slovenského autora Štefana Letze: Letz, Štefan, 1900-1960 Biograf.údaje Narozen 19.11.1900, zemřel 2.2.1960. Slovenský spisovatel. Zdroj J. Hampl, red.: Politický a kulturní kalendář 1980

Použité zdroje

Vopravil, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 1540 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

Pardubice

Knihovna

Krajská knihovna v Pardubicích

Datum zadání dotazu

12.03.2015 11:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu