Pseudoanglizismen - dotaz č. 2

Text dotazu

Dobrý den, ještě navazuji na první dotaz, kde bych
mohla získat případně nějakou bibliografii na téma anglicismy - třeba i
placenou službu. POskytuje to Národní knihovna v Praze? Jak musí být dotaz
specifikovaný a může se platba provést převodem z účtu?

Odpověď

Dobrý den,

odpovídáme na vaše dva dotazy ohledně literatury k diplomové práci na téma pseudoanglicismů a tendencí v němčině. Váš dotaz dostali patrně také kolegové v knihovně Goethe-Institutu, od kterých jsme dostali trochu nejasné upozornění a zřejmě je odpověď spíše na nás.

Možností je několik, pokusím se je naznačit.

1. V rámci naší služby vám můžeme poskytnout základní informaci o tom, jaké zdroje jsou k dispozici, jak s nimi pracovat a uvést několik údajů spíše jako příklad.

2. V rámci placených služeb NK ČR (ale podobné služby poskytují i jiné knihovny v ČR, např. Vědecká knihovna v Olomouci) je možné zpracovat rešerši, tj. soupis literatury na zadané a specifikované téma. To je služba placená a v případě, že jde o rešerši pro nějakou práci na vysoké škole, žádá NK kontakt na vedoucího práce, který musí s věcí souhlasit.

Informace najdete zde:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_reserse.htm .

Rešerše je vytvářena na základě zdrojů, které jsou k dispozici i čtenářům Národní knihovny a v případě studentů máme snahu spíše instruovat, jak při vyhledávání pracovat, než přímo zpracovat rešerši.

Speciálně ve vašem případě bychom doporučovali, abyste se pokusila zpracovat si rešerši sama, a to z toho důvodu, že zdroje, které nabízí vaše univerzita jsou v daném ohledu lepší než možnosti Národní knihovny.

Nyní konkrétně k věci. Rešerše se zpracovávají z databází, které jsou většinou licencované, a různé instituce mají různou nabídku, dále z volně dostupných zdrojů, např. katalogů knihoven, souborných katalogů a bibliografií. V současné době již řada institucí nabízí i vzdálený přístup k těmto zdrojům, takže s platnou registrací můžete s nimi pracovat třeba z domova. Zde je několik institucí, které by vás v tom směru mohly zajímat:

zdroje knihovny UP: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/obory2.php?lang=cs

zdroje VKOL: http://www.vkol.cz/cs/sluzby/elektronicke-zdroje/

zdroje NK ČR: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm.

V databázích samotných je pak dobré zkoušet různá klíčová slova a jejich kombinace, při hledání je vhodné uplatnit pravostranné zkrácení, které nahrazuje různá zakončení slova. V šabloně pro hledání zkoušejte nastavit různá pole pro prohledávání (Topic, Key Word, Abstract, nebo hledání ve všech polích - různé databáze nabízejí trochu odlišné možnosti). Je-li na daná klíčová slova příliš rozsáhlý výsledek, je dobré zkusit jiné pole nebo přidat další klíčové slovo. Když se naopak zobrazí málo výsledků, pak, pokud to jde, zkuste hledání ve všech polích (celém textu, apod.) místo hledání v tématu atd.

Např.:

anglicizm*

angliciz*

deutsch* sprach*

apod.

Většina záznamů článků nebo knih má vlastní popis, kde byste někdy našla další možná klíčová slova pro hledání. Stejně tak i publikace, články, knihy, mají vlastní bibliografie, kde byste našla třeba také nějaké vhodné odkazy.

Několik příkladů toho, co se nám podařilo zjistit, uvádíme v příloze.

Některé databáze jsou plnotextové, takže se hned dostanete k samotnému textu, jiné jen bibliografické, takže na základě údaje musíte článek

(většinou) objednat v knihovně. Nebo zjistit, zda časopis není dostupný jinde v ČR (to zjistíte v bázi SKCP - http://sigma.nkp.cz/F/ ), nebo v elektronické podobě třeba v jiné databázi. K tomu je docela vhodný portál

EZB: http://ezb.nkp.cz/. Tam zjistíte:

1. Jednak časopisy, dostupné v NK ČR,

2. Jednak dostupnost časopisů a článků v různých institucích v ČR - v tom případě klikněte úplně dole na stránce (pod rámečkem) na položku Konsorciální konto. Vyhledejte časopis a v informacích o něm najdete údaje o přístupech.

To je důležité proto, že objednání dokumentu v ČR je většinou snazší (rychlejší a levnější) než z ciziny. - Pokud ale třeba máte platný průkaz z některé německé knihovny, možná byste se dostala přes vzdálený přístup ke vhodnějším zdrojům také touto cestou.

Uvádíme některé databáze, které by podle nás stály za prohlédnutí, něco více s příklady je uvedeno v příloze.

Web of Knowledge

Ebsco (což je kolekce více databází), zde - Academic Search Complete a zejména - MLA International Bibliography (tato dtb se jevila jako nejlepší pro dané téma, více v příloze), ScienceDirect Springer LINK (obs. dtb Kluwer)

- v těchto posledních dvou databázích jsme mnoho relevantních výsledků nezjistili, OCLC FirstSearch (databáze, které jsou k dispozici spíše v knihovnách než na univerzitách), obsahují údaje zejména z anglosaské oblasti, součástí je WorldCat, rozsáhlá databáze knih, volně dostupná ve stručnější verzi zde:

http://www.worldcat.org/ .

Z databází, které má k dispozici knihovna olomoucké univerzity, ale nikoli NK ČR pak nejspíše tyto: J-Stor, Scopus, ProQuest.

Jak jsem psal úvodem, snažíme se v případě studentů spíše poradit s vlastním hledáním, než rešerši za úplatu zpracovat. Pokud by vám uvedené informace k něčemu byly, rádi vám vyjasníme, co nebude jasné a odpovíme na konkrétnější dotazy (v tom by vám mohly jistě pomoci i olomoucké knihovny). Pokud přesto máte zájem o zpracování rešerše, postupujte podle podmínek uvedených v pod zmíněným odkazem výše.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 10:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu