psaní čárek (?), když je část textu v odrážkách

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu, jestli psát čárky, pokud je část textu (např. v odborné učebnici) uváděna nikoli ve větě v odstavci, ale v odrážkách, pokaždé na samostatném řádku. Dovolím si uvést příklad, protože se mi to velmi špatně vysvětluje.

Je správně text takto (bez čárek a na konci není tečka):
Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší:
- náhrada jízdních výdajů
- náhrada výdajů za ubytování
- náhrada stravovacích výdajů
- náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

Nebo takto (na každém řádku na konci čárka, na konci tečka):
Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu přísluší:
- náhrada jízdních výdajů,
- náhrada výdajů za ubytování,
- náhrada stravovacích výdajů,
- náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů.

Děkuji pěkně.

Odpověď

Dobrý den,

 

při psaní velkých písmen a interpunkce ve výčtech, v nichž jednotlivé položky začínají na nových řádcích, je možné volit mezi více způsoby.

 

Jestliže jsou položky ve výčtu nevětného charakteru, začínáme každý bod obvykle malým písmenem, na konci každého bodu výčtu píšeme čárku, popř. středník (zpravidla pokud jsou body výčtu delší a v některém z nich je pro vnitřní členění použita čárka), a výčet ukončíme tečkou. Příklad:

 

Zašlete prosím požadavky na dopravu těchto typů zboží:

.              plechovkové pivo,

.              porcelán,

.              kancelářské potřeby.

 

Je-li výčet tvořen větami, jednotlivé položky zpravidla začínáme velkým písmenem a každý bod ukončíme tečkou, například:

 

U dodaného zboží reklamujeme tyto závady:

.              Lak na dveřích je oprýskaný.

.              Barva prahu u dveří neodpovídá objednávce.

.              V zásilce chybí kukátko.

 

Psaní s malým písmenem na začátku vět a jejich ukončení čárkami (popř. středníkem) je také přípustné. Výčet ukončíme tečkou:

 

U dodaného zboží reklamujeme tyto závady:

.              lak na dveřích je oprýskaný,

.              barva prahu u dveří neodpovídá objednávce,

.              v zásilce chybí kukátko.

 

Výhody studia na škole:

.              v nových oborech zavádíme specializované studium (audit, controlling, řízení informatiky, CRM atd.);

.              studentům ze vzdálenějších míst poskytujeme ubytování v moderně vybaveném domově mládeže.

 

Jsou-li jednotlivé body výčtu dostatečně graficky odlišeny (tzn. začínají na novém řádku nebo jsou označeny číslicemi, písmeny abecedy, odrážkami či jinými grafickými prvky), interpunkční znaménko (včetně tečky, čárky či středníku na konci) se na koncích řádků psát nemusí.

 

Jazykové dotazy zodpovídá i Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/; telefonní poradenství je bezplatné).

Použité zdroje

Psaní výčtů. In Internetová jazyková příručka. [online]. C 2008-2017 Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, v. v. i.. [cit.12.10.2017.]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=870.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.10.2017 19:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu