První protifrancouzská koalice

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych podrobnější informace k 1. protifrancouzské koalici. Děkuju

Odpověď

Dobrý den,

 

jako první protifrancouzskou koalici označuje literatura a historiografie systém spojeneckých smluv, který na základě iniciativy Anglie postupně uzavřely také Španělsko, italští panovníci, papež a většina říšskoněmeckých panovníků proti revoluční Francii na počátku roku 1793. Fakticky je nutné do první protifrancouzské koalice zahrnout i Rakousko, Prusko, Rusko a Sardinské království. Rakousku vyhlásila Francie válku již v dubnu 1792 se záměrem porazit tohoto významného reprezentanta feudálního světa a válku vedla za svobodu národů. Posléze se přidali Prusové, Rusko a Sardinské království (Piemont).

 

Počátky konfliktu je nutné hledat již v roce 1791. Po nezdařeném pokusu o útěk panovníka za šlechtickou emigrací s cílem ukončit (za podpory Rakouska a Pruska) revoluci v červnu 1791 a po uzavření Pilnického prohlášení (dohody Pruska a Rakouska o snaze potlačit fr. revoluci a restaurovat absolutistickou monarchii) se revoluce stala evropským problémem.

Revoluční Francie prostřednictvím Národního shromáždění odhlasovala vyhlášení války proti Rakousku v dubnu 1792. V červenci 1792 se k Rakousku přidalo Prusko. Počáteční úspěchy spojenců brzy vystřídaly porážky. Vítězství u Valmy 20. září 1792 (zároveň v den, kdy byl ustaven Konvent) zachránilo Francii před invazí. Rakouská vojska začala ustupovat a Francouzi podnikli tažení do Savojska, Nice a na levý břeh Rýna. Podařilo se jim obsadit po vítězství u Jemmapes Belgii. Tato výhra znamenala obrat ve válce a ústup intervenčních armád. Konvent anektoval Savojsko. Poprava panovníka Ludvíka XVI. v lednu 1793 způsobila zostření válečného konfliktu a na jaře 1793 vstoupila do války Anglie, papež, Španělsko a německá a italská knížata. Anglie v koalici nahradila Prusko, které upustilo od spojenectví s Rakouskem.

 

První intervenční válka měla za následek definitivní ztrátu Rakouského Nizozemí a říšského území na levém břehu Rýna. Rozhodnutí o výsledku první koaliční války padlo na italském bojišti, kde mladý generál Bonaparte vytlačil Rakušany z Lombardie, rychle postoupil do Štýrska, kde došlo v Leobenu k uzavření příměří. Dne 17. října 1797 byl uzavřen mír v Campo Formio mezi Francií a Rakouskem, na jehož základě ztratila habsburská monarchie jižní Nizozemí, levobřežní Porýní a Lombardii, kde vznikly Ligurská a Cisalpinská  republika. Monarchie však získala výměnou většinu území Benátska, Istrii a Dalmácii. Boj s Anglií pokračoval i nadále, mírová jednání s ní selhávala hlavně z toho důvodu, že Anglie odmítala vrátit kolonie. Rastattský mírový kongres však uklidnění nepřinesl a na jaře 1799 vypukla válka nová.

 

ZDROJE:

TINKOVÁ, Daniela. Francouzská revoluce. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 291 s., [12] s. barev. obr. příl. Dějiny do kapsy; sv. 12. ISBN 978-80-7387-138-3.

FERRO, Marc a LENDEROVÁ, Milena. Dějiny Francie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 692 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-888-8.

FURET, François. Francouzská revoluce. Díl 1., Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 450 s. Dějiny Evropy; sv. 3. ISBN 80-7203-452-9.

HROCH, Miroslav a KUBIŠOVÁ, Vlasta. Velká francouzská revoluce a Evropa: 1789-1800. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1990. 532 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0151-7.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A9_revolu%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%A1lky#V.C3.A1lka_prvn.C3.AD_koalice_.281792.E2.80.931797.29

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.10.2017 19:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu