První knihovna

Text dotazu

Jak vznikla první knihovna a kdo byl jejím prvním knihovníkem?

Odpověď

Dobrý den,

potřeba uchovávat poznatky, myšlenky, zkušenosti doprovází lidstvo, odkdy bylo schopno tyto své znalosti zaznamenávat. Aby byly zaznamenané informace opětovně přístupné, vznikaly knihovny a archivy, které je dokumentovaly a sbíraly. Funkci archivu a knihovny plnila i knihovna asyrského vládce Aššurbanipala (668-625 př. n. l.). v Ninive, která je zároveň považována za nejstarší známou knihovnu.

Královu knihovnu tvořilo asi 5000 hliněných tabulek, které obsahovaly různé eposy, bajky, modlitby, gramatické texty, matematická, astronomická či lékařská díla. Archiv shromažďoval státní korespondenci, právní listiny či účetní knihy. Fond knihovny se postupně rozšiřoval. Aššurbanipal vysílal své písaře do různých paláců a chrámů, aby vyhotovovali přesné opisy vzácných knih a textů. Knihovna nakonec obsahovala přibližně 20 tisíc hliněných tabulek, které byly objeveny v jejích zříceninách.

Knihovna tehdy nesloužila tak jako dnes široké veřejnosti, proto lze jen odhadovat, jakou hodnotu představovala pro svého zakladatele. Její zachované pozůstatky však mají velkou hodnotu pro dnešní badatele a přibližují nám tehdejší jazyk, myšlení, historii a způsob života lidí této oblasti.

Jméno knihovníka této knihovny nám ale není známo. Písaři, kteří pořizovali opisy a texty shromažďovali (možná i kategorizovali), v podstatě vykonávali základní knihovnickou práci. To vše pod důsledným dohledem krále Aššurbanipala. Jako první známý knihovník je uváděn řecký literát Zenodotus, který byl knihovníkem ve slavné Alexandrijské knihovně, jež je považována za největší knihovnu starověku.

Použité zdroje

KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha: Svoboda, 1989. ISBN 80-205-0093-6.
CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0323-3
CEJPEK, Jiří a Univerzita Karlova. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
https://www.britannica.com/biography/Zenodotus-of-Ephesus
https://www.britannica.com/[…]he-great-national-libraries

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.12.2023 08:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu