První kniha pro děti

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, zda nevíte kdy vznikla první kniha pro děti? Při pátrání po internetu jsem našla, že počátky tvorby literatury pro děti v Evropě jsou až ve 2. polovině 17. století a nejvýznamnější osobností tohoto období byl Jan Amos Komenský (*1592 – †1670), který se zabýval způsobem, jak děti vychovávat. Orbis pictus (Labyrint světa a ráj srdce) je považováno za první obrázkovou knihu pro děti. Je toto tvrzení pravdivé? Jakou vazbu kniha měla? Dala by se zařadit do dnešního rozdělení knižních vazeb V1, V2, ...V8?

Předem popř. mockrát děkuji
za pomoc v odhalení těchto (pro mne) nejasností.

Přeji krásný den.
V.D.

Odpověď

Dobrý den,

při hledání odpovědi na Váš dotaz jsem prošla několik publikací, které se zabývají historií české i světové literatury pro děti. Jednoznačné odpovědi jsem se však nedobrala. Autoři  probírají  problematiku knih pro děti z různých hledisek: podle žánrů, podle národních literatur, podle toho, zda jde o intencionální četbu pro děti (tj. četba určená primárně pro děti) či neintencionální (nebyla určena pro děti, ale děti ji četly). Která byla ta úplně první a kdy a kde vyšla je zřejmě těžké i pro odborníky.

Pozoruhodně podrobný popis i rozbor otázky dětské literatury můžete najít např. v: TŘÍŠKA,  Josef. Starší česká literatura pro mládež ( Praha: SPN, 1987), kde je i obsáhlý oddíl týkající se světové literatury, např . již  od Alexandreidy z konce 13.století.  Jiný pohled nabízí kniha: CHMELÍKOVÁ, Věra. Světová literatura pro děti a mládež ( Plzeň: ZUP, 1998) nebo kniha:  ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury ( Praha: Portál, 2006). Velmi konkrétní údaje z jednotlivých národních literatur o tvorbě pro děti najdete v knize KLÁTIK, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež (profily a prehlady). (Bratislava: SPN, 1978). Počátky písemnictví pro děti rozebírá velmi názorně a podrobně i z hlediska národních literatur také GENČIOVÁ, Miroslava. Literatura pro děti a mládež (ve srovnávacím žánrovém pohledu)(Praha: SPN,1984. A jistě by se dalo najít i více děl na toto téma.

Nezastupitelnou úlohu díla J.A. Komenského Orbis sensualium pictus pro vznik a vývoj literatury pro děti zmiňují všichni autoři již proto, že většina prvních knih orientovaných na dětského čtenáře měla  didaktický charakter.

Co se týče druhé Vaší otázky, jak tento spis fyzicky vypadal v prvním vydání, našla jsem pouze fotografie titulního listu, které jsou volně dostupné i na internetu. Ani kniha:  J.A.Komenského život, dílo a doba, která vyšla při příležitosti 300.výročí prvního vydání knihy Orbis pictus a která velmi detailně mapuje všechna vydání Komenského děl, neuvádí fyzický popis svazků. Mohla by Vám možná pomoci databáze Národní knihovny http://aleph.nkp.cz/F/B43RKNQQJIQYIKT8J5N25A6LCEDKY2FEY3MK5RFQJJ3UB755D9-43915?func=full-set-set&set_number=034817&set_entry=000043&format=999. Je to Knihopis – soupis českojazyčných tisků do roku 1800.

Také poslední vydání výboru z Orbis pictus z roku 2012 nabízí pouze přetisk titulní strany prvního vydání z roku 1658.

 

Použité zdroje

HOLEJŠOVSKÁ-GENČIOVÁ, Miroslava. Literatura pro děti a mládež: (ve srovnávacím žánrovém pohledu). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 245 s.
TŘÍŠKA, Josef. Starší česká literatura pro mládež. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 163 s.
KLÁTIK, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež: profily a prehľady. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978, 306 s. ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 171 s. ISBN 80-7367-095-x.
NOVÁK, Bohumil. J.A. Komenského život, dílo, doba: průvodce a katalog výstavy uspoř. k 300. výročí vydání amsterodamského souboru ... Opera didactica omnia ... a k 300. výročí 1. vyd. knihy Orbis pictus ... v Praze, červen-prosinec 1957. 1. vyd. Praha: SPN, 1957, 144 s KOMENSKÝ, Jan Amos a Naděžda KVÍTKOVÁ. Orbis sensualium pictus: výbor v jazyce latinském, českém, německém, anglickém, ruském = Auswahl in lateinischer, tschechischer, deutscher, englisher, russischer Sprache = selection in Latin, Czech, German, English, Russian language = izbrannoje na latinskom, češskom, nemeckom, anglijskom, russkom jazykach. 2., upr. a rozš. vyd., V nakl. Machart vyd. 1. Přeložil Věra Höppnerová. Beroun: Machart, 2012, 223 s. ISBN 978-80-87517-39-0.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Datum zadání dotazu

24.07.2015 11:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu