První kniha pro děti

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, zda nevíte kdy vznikla první kniha pro děti? Při pátrání po internetu jsem našla, že počátky tvorby literatury pro děti v Evropě jsou až ve 2. polovině 17. století a nejvýznamnější osobností tohoto období byl Jan Amos Komenský (*1592 – †1670), který se zabýval způsobem, jak děti vychovávat. Orbis pictus (Labyrint světa a ráj srdce) je považováno za první obrázkovou knihu pro děti. Je toto tvrzení pravdivé? Jakou vazbu kniha měla? Dala by se zařadit do dnešního rozdělení knižních vazeb V1, V2, ...V8?

Předem popř. mockrát děkuji
za pomoc v odhalení těchto (pro mne) nejasností.

Přeji krásný den.
V.D.

Odpověď

Dobrý den,

Kdy vznikla první kniha určená dětem se přesně zjistit nedá. V této roli fungoval nejčastěji folklór, zejména ústní lidová slovesnost a píseň, dále dětské hry, říkadla, poslouchané pohádky, rozpočítadla apod. Psaná tvorba byla zaměřena především výchovně, bývala náboženského a vzdělávacího charakteru.

Za jedny z prvních textů určených dětem bychom mohli považovat dílo Tomáše ze Štítného (kolem 1333, † mezi 1401 a 1409) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, které psal svým pěti dětem, dále Knihy naučení křesťanského, určené jeho dceři Anežce.

V 18. století  počátky vzniku a rozvoje literatury pro děti souvisí s lidověvýchovným a zábavně vzdělávacím působením V. M. Krameria (1753-1808), a to především  edičním. Vydal knihy typu: Pohádky arabské Tisíce a jedné noci, Pohádky krkonošské, Skalní  duchové, Zazděné slečny, podle německých „Feenmärchen“.

Jan Amos Komenský skutečně napsal první obrazovou publikaci určenou výhradně pro potřeby dětí, odpovídající jejich schopnostem – Orbis pictus. Co se týče vazby, byla to zřejmě pevná šitá vazba, používaná na knihy 17. století. Srovnávat tehdejší vazbu z některým typem současné je složité, pokud původní vydání knihy nemáme k dispozici.

Koncem 18. a počátkem 19. století vzniká literatura, která je výslovně psána pro děti, tehdejší autoři ale neměli zdání, co děti potřebují a co je zajímá. Nerespektovali mentální strukturu jejich motivací a postoje dítěte, nehledali a nenalezli cestu k dětským čtenářským zálibám, proto se téměř žádné dílo z té doby nedochovalo. Teprve později se začala objevovat díla, která překlenula propast mezi společenskou potřebou a uměleckou hodnotou, hranice mezi tvorbou pro děti a pro dospělé byly vedeny zcela jinak než v jejích počátcích. Jmenovat můžeme především Pohádky bratří Grimmů z roku 1812, Andersenovy Pohádky vyprávěné pro děti z roku 1839 (a ještě daleko před těmito dvěma pohádky Peraultovy z roku 1697).

 

Použité zdroje

CHALOUPKA, Otakar - NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. díl. 1. vyd. Praha : Albatros, 1973. 112 s.

VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 1. Vyd.1. Praha : Československý spisovatel, 1951. 652 s.

VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. 2. Vyd.1. Praha : Československý spisovatel, 1951. 576 s.

LEHÁR, Jan - STICH, Alexandr - JANÁČKOVÁ, Jaroslava, et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2. doplněné vyd. Praha : NLN, 2008. 1082 s. ISBN 978-80-7106-963-8.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Příbram

Knihovna

Knihovna Jana Drdy Příbram

Datum zadání dotazu

24.07.2015 11:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu