První kniha pro děti

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, zda nevíte kdy vznikla první kniha pro děti? Při pátrání po internetu jsem našla, že počátky tvorby literatury pro děti v Evropě jsou až ve 2. polovině 17. století a nejvýznamnější osobností tohoto období byl Jan Amos Komenský (*1592 – †1670), který se zabýval způsobem, jak děti vychovávat. Orbis pictus (Labyrint světa a ráj srdce) je považováno za první obrázkovou knihu pro děti. Je toto tvrzení pravdivé? Jakou vazbu kniha měla? Dala by se zařadit do dnešního rozdělení knižních vazeb V1, V2, ...V8?

Předem popř. mockrát děkuji
za pomoc v odhalení těchto (pro mne) nejasností.

Přeji krásný den.
V.D.

Odpověď

Dobrý den,

 

v knize Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Čeňková, 2006, s. 13) uvádí autorka Jana Čeňková „Za první intencionální dílo ve světovém kontextu se považuje ilustrovaná encyklopedie Orbis sensualium pictus Jana Amose Komenského (1. vyd. 1658 v Norimberku, 1685 v Levoči, latinská, německá, maďarská a česká mutace), která byla vedle biblických textů nejrozšířenější knihou pro děti konce sedmnáctého století a ve století osmnáctém.“

Podobný názor na Komenského dílo Orbis sensualium pictus jako první typ knihy tohoto druhu pro výuku dětí lze nalézt dále např. v Lexikonu der Kinder- und Jugendliteratur, Erster Band : A-H (1975, s. 270-271) nebo v práci Kontury české literatury pro děti a mládež (Chaloupka, Voráček, 1984, s. 7.). Komenský naplňuje v maximální míře spojení slova a obrázku pro dosažení lepší názornosti pro pochopení textu. Dá se říct, že v té době byly hlavní četbou dětí a mládeže didaktické texty pro základní vzdělávání a mravní a náboženskou výchovu. Další informace o problematice dětské literatury, její žánrové skladbě, historii u nás i ve světě naleznete kromě uvedených titulů mimo jiné v následujících publikacích.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 1. vyd. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., [160] s. obr. příl. ISBN 80-7277-312-7.

POLÁK, Josef. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže : (od počátků obrození a předchůdců do vzniku socialistické literatury). Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 201 s. Učebnice pro vysoké školy.

CHALOUPKA, Otakar. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. I. Vyd. 1. Praha : Albatros, 1973. 112 s.

HOLEJŠOVSKÁ-GENČIOVÁ, Miroslava. Literatura pro děti a mládež (ve srovnávacím žánrovém pohledu). Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 245 s. Učebnice pro vysoké školy.

Metzler Lexikon Literatur : Begriffe und Definitionen. 3., völlig neu bearb. Aufl. Stuttgart : J.B. Metzler, c2007. xvii, 845 s. ISBN 978-3-476-01612-6.

 

S otázkou vazby Vám bohužel nemůžeme pomoci, zkuste využít např. webové stránky http://db.knihopis.org/, http://www.vd17.de/ nebo se obraťte na Památník národního písemnictví či knihovnu Národního muzea. Základní informace o knižní vazbě naleznete v uvedené publikaci P. Voita.

Použité zdroje

Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur : Personen-, Länder- und Sachartikel zu Geschichte und Gegenwart der Kinder- und Jugendliteratur. Erster Band, A-H. Weinheim : Beltz Verlag, 1975. XII, 579 s. ISBN 3-7940-3414-7.
ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X.
CHALOUPKA, Otakar a VORÁČEK, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež : od začátku 19.století po současnost. 2. vyd. Praha : Albatros, 1984. 539 s.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Datum zadání dotazu

24.07.2015 11:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu