první jméno Lva z Rožmitálu

Text dotazu

Dobrý den,
dá se někde ověřeně doložit první jméno Lva z Rožmitálu, který vedl poselstvo krále Jiřího z Poděbrad? My jsme se vždy učili jen Lev z Rožmitálu, ale na Wikipedii https://cs.wikipedia.org/wi[…]it%C3%A1lu_a_na_Blatn%C3%A9 (tu uvádí i báze Národních autorit, která je pro změnu pro Wikipedii jedním ze zdrojů) a na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR http://web.archive.org/[…]/jaroslav_lev_z_rozmitalu.html se objevuje Jaroslav Lev z Rožmitálu. Je to tak správně?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Vaši otázku jsem použila odborně kvalifikovanou příručku (snad), a to Lexikon české šlechty. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Autor Jan Halada (Praha, Akropolis 1999, s.473-474, heslo "z Rožmitálu").

Podle tohoto lexikonu je " z Rožmitálu jméno staré české panské rodiny, která se jako jedna z odnoží velkého rodu Buziců začala nazývat podle hradu a městečka Rožmitálu na Podbrdsku.

Společný předek Jaroslav patřil na přelomu 11. a 12. století k předním českým pánům a vlastnil březnické, rožmitálské a čížkovské panství. Pánové z Rožmitálu postupně .... rozmnožovali své statky. Zdeněk získal ... Strakonice, Blatnou, Zbiroh a Hořovice. Majetek po jeho smrti přešel na syny jeho bratra - Protivu a Lva. .... Lev se proslavil při rytířských hrách na cestě západní Evropou a jeho syn Zdeněk Lev se stal nekorunovaným vládcem Království českého. .... Zdeněk Lev z R. (kolem 1470-1535) se stal 1507 nejvyšším purkrabím. Stál v čele katolické strany i české šlechty takže jak konstatuje A. Sedláček - jeho život je zároveň dějinami českého království. 

Když král Jiří z Poděbrad v r. 1465 vypravil Lva z R. na dvouletou cestu po západní Evropě s diplomatickým posláním. ....jméno Lev se potom stalo pro celý rod příjmením.

Podle textu tohoto lexikonu se domnívám, že král Jiří z Poděbrad poslal na cestu do západní Evropy opravdu LVA Z ROŽMITÁLU.

V další části odpovědi Vám posílám slíbené vyjádření PhDr. Martiny Soukupové, vedoucí Knihovny historického kabinetu Filozofické fakulty UK, která má k dispozici více pramenů. Dr. Soukupová uvádí tyto informacd

Simona Kotlárová ve své monografii o pánech z Rožmitálu (Páni z Rožmitálu, Veduta 2008) uvádí skutečně křestní jméno zmíněného šlechtice jako: Jaroslav Lev. Zcela běžně se však v literatuře i dobových pramenech setkáme s pouhým označením Lev. (Z počátku byl zřejmě ještě jako mladý označen na několika listinách dokonce jako Lvík z Rožmitála).

Problematikou křestního jména se zabývala Magda Trnková ve své bakalářské práci:  Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku, obhájené v roce 2016 na FF UK, přičemž dospěla k závěru, že:  „Jméno Jaroslav bylo k jeho jménu připojeno pravděpodobně kvůli odlišení Lva z Rožmitálu od jeho syna Zdeňka Lva z Rožmitálu, ale musí se jednat o omyl novější literatury, protože ve starší literatuře se jméno Jaroslav neobjevuje.“  (Trnková, s. 17). Stejně tak se jí pro jméno Jaroslav nepodařilo nalézt ani pramenný doklad.

 

Kotlárová, Simona: Páni z Rožmitálu, České Budějovice : Veduta, 2008, ISBN 978-80-86829-37-1 (váz.)

Trnková, Magda: Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku, Bakalářská práce (Bc.), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin, 2016 https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150049

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

30.01.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu