Prvni casopisy v cestine

Text dotazu

Dobry den,
pisu odbornou praci na tema vyuky zalozene na cteni casopiseckych clanku. Zajimalo by me, kdy na nasem uzemi vznikly prvni ceske casopisy, pripadne nemecke. Muzete mi sdelit, jak se jmenovaly nejstarsi ceske (nemecke) casopisy a poskytnout jejich bibliograficky zapis?
Predem diky.

Odpověď

Dobrý den,

 

u zrodu českých časopisů stál katolický kněz Josef Dobrovský. V roce 1780 začal vydávat  u pražského tiskaře Mangolda čtvrtletník Böhmische Literatur auf das Jahr. Dobrovský si vytyčil úkol informovat o pražské univerzitě, o knihách a vzácných tiscích v knihovnách, uveřejňovat oznámení o nových knihách, zabývat se vědeckými institucemi. Další ročník nesl časopis název Böhmische und  mährische Literatur auf das Jahr 1780.

 

Další časopisy v českém jazyce vycházely z potřeb širokých lidových vrstev a sloužily na prvním místě téměř výlučně potřebám obecně osvětovým. Zejména ze začátku to nebyly vlastně ani samostatné české časopisy, nýbrž pouze česká zpracování obdobných německých listů.

Takovýmto listem byl i nejstarší česky psaný měsíčník Učitel lidu, který začal vycházet téhož roku, kdy Kramerius opustil Schönfeldské noviny (1786). Jeho vydavatelem byl tehdejší nejvyšší purkrabí pražský Karel Egon kníže Fürstenberg.

Obdobným časopisem, který rovněž vycházel jen krátkou dobu, byl Měsíční spis k ponaučení a obveselení obecného lidu vydávaný v roce  1787  Františkem Janem Tomsou.

V podstatě překladem německého beletristického časopisu byl i Český poutník, vycházející v letech 1801 a 1802.Byl to překlad německého časopisu Der böhmische Wandersmann, vydávaného v Praze profesorem Josefem Jiřím Meinertem. Tento časopis vycházel původně jako příloha Jeřábkovy Prager Neue Zeitung, později jako list samostatný.

 

Význačným krokem vpřed v historii českého časopisectva se stalo až vydávání prvního skutečně českého literárního a poučně beletristického časopisu Hlasatel český, jehož vydavatelem byl český básník Jan Nejedlý.

 

Krokem zpět ve srovnání s Hlasatelem byl další český beletristický časopis Český lidomil, který byl v podstatě překladem německého pražského listu Der Volksfreund. Jeho vydavatel - Jan Hýbl redigoval dále v letech 1816 -1819 a 1821-1822 časopis Rozmanitosti, který přinášel povídky, básně, pohádky, anekdoty, ale také například historky o strašidlech. Hýbl dokázal sestavit kolem tohoto časopisu poměrně široký okruh spolupracovníků, mezi nimiž byli Václav Kliment Klicpera, Josef Linda a Václav Hanka.

 

V roce 1821 vznikla vědecká revue Krok s podtitulem Veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu českoslovanského, která vycházela nepravidelně v letech 1821-1840.

 

Z dalších významných časopisů je možné Časopis Českého muzea, Časopisu pro katolické duchovenstvo či Přítele mládeže. Tyto časopisy ovšem začaly vycházet až po roce 1823. 

 

* Böhmische Literatur auf das Jahr 1779. Praha: Josef Dobrovský, 1779.

* Böhmische und  mährische Literatur auf das Jahr 1780. Praha: Josef Dobrovský, 1780 - 1781).

* Včitel lidu. W Praze: w Impressý cýs. kr. normálnj Sskoly, 1786-1788. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002650921&local_base=NKC)

* Miesýčný Spis k povčenj a obweselenj obecného lidu. Praze : w Jmpressý cýs. král. normálnj Sskoly, 1787. ( https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000054197&local_base=STT )

* Český pautnjk: týhodnj list. Praha: Geřábek, 1801.

* Hlasatel český: spis čtwrtlenj k prospěchu a potěssenj vssech wlastenců wydaný od Jana Negedleho. W Praze: Frantissek Geřábek, 1806-1819. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001279942&local_base=NKC )

* Český lidomil aneb: nejnovější pražský vlastenecký časopis. [Praha]: F.A.Pabst, 1810. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001488439&local_base=NKC)

* Krok: weřegný spis wšenaučný pro Wzdělance Národu Česko-Slovanského. W Praze: Jan Swatopluk Presl, 1821-[1840]. (https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001492034&local_base=NKC)

 

Dle rejstříku časopisů uvedeném v  publikaci "Časopisy České republiky od počátku do roku 1918" patřily mezi první německy vydávané časopisy na našem území následující:

Časopisy pro zábavu a poučení:

* Meine Einsamkeiten: eine moralische Wochenschrift. Kepner, Johann Friedrich, ed. Prag: bey Felician Mangold und Sohn, 1771-1772.

 

Časopisy z oboru fyziky:

Neue physikalischeBelustigungen. Prag: neuved., 1770 - 1771.

 

Časopisy z oboru přírodních věd:

* Prager gelehrte Nachrichten: eine kritische Wochenschrift. [Prag]: Bey Wolfgang Gerle, 1771-1772. (digitalizováno- viz: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002777318&local_base=NKC )

 

* Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Prag: Im Verlage der Gerlischen Buchhandlung, 1775-1784. ISSN 1210-0293. (digitalizováno- viz: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002432453&local_base=NKC  )

 

Časopisy  literatuře:

* VOIGT, Mikuláš Adaukt a Ignác Antonín BORN. Acta litteraria Bohemiae et Moraviae: Cum Approb. Caes. Reg. Censurae. Pragae: typis Ioannis Caroli Hraba, Inclyti Regni Bohemiae D. D. Statuum Typographi, 1774 - 1783.

 

Použitá a doporučená literatura:

* KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 1, Časopisy České republiky od počátku do roku 1918 (CERBI C1). Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010. 3 sv. (422, 397, 466 s.). ISBN 978-80-86249-51-3.

* BERÁNKOVÁ, Milena. Přehled dějin české žurnalistiky: Učeb. text: Určeno pro posl. fak. žurnalistiky. 1. díl, Počátky českého novinářství a jeho vývoj v době národního obrození. 3., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1976. 165 s.

* BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.

(https://books.google.cz/books?id=iARbAgAAQBAJ&lpg=PA82&ots=M84yZe_rgy&dq=%C4%8Casopisy%20%C4%8Cesko%20d%C4%9Bjiny&hl=cs&pg=PA82#v=onepage&q=%C4%8Casopisy%20%C4%8Cesko%20d%C4%9Bjiny&f=false )

* https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130418/Books_2010_2019_045-2014-1_12.pdf?sequence=1

 

 

 

 

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2017 09:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu