průmyslový desing

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co vlastně znamená název "průmyslový desing" a jaký nejvýznamější(nebo nejzajímavější) průmyslový desing se objevoval v České republice a jinde ve světě ve 20.století, popř. i ve 21.století. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pojem "průmyslový design" vysvětluje například článek otištěný v periodiku Naše řeč:

 

"Průmyslový design je tvůrčí činnost, jejímž cílem je určit vlastnosti formy průmyslových výrobků. Mezi tyto vlastnosti patří nejen vzhled, ale zejména ty strukturální a funkční vztahy, které z hlediska požadavků výrobce vytvářejí logickou jednotu systému. Průmyslový design směřuje k obsáhnutí všech stránek životního prostředí, které jsou podmíněny průmyslovou výrobou." Tento úryvek ze zprávy semináře mezinárodní organizace pro průmyslový design ICSID v Belgii 1964 zhruba charakterizuje, jak se dnes chápe průmyslový design."

 

Článek taktéž objasňuje rozdíl v obsahovém významu pojmů "průmyslový design" a "průmyslové návrhářství". "Výrazy průmyslové návrhářství, průmyslové výtvarnictví se zaměřují hlavně na estetickou složku tvorby "světa předmětů", zatímco průmyslový design zdůrazňuje vedle této stránky i technickovýrobní a funkční aspekt."

(zdroj: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5908 )

 

"Počátky designu jako samostatného oboru  se datují většinou do doby historicky velmi nedávné. S pojmem Design bychom se ovšem setkali už v oxfordském slovníku z konce 16. století. Moderní výraz "Industrial Design" se objevuje v USA před rokem 1920; a na reklamním prospektu vozu Chavrolet z roku 1923 se můžete dočíst o "greater beauty of design. (...) Počátky specializované disignérské práce v našich zemích jsou spojovány s těžkým strojírenstvím. Průkopnická role je přiznávána sochaři Vincenci Makovskému, který za války vedl sochařský ateliér Školy umění ve Zlíně, založené v r. 1939 za účelem výchovy výtvarníků pro potřeby Baťových firem.  V roce 1940 zpracoval kompletní tvarové řešení revolverového soustruhu  R 50 včetně ergonomického řešení všech ovládacích prvků."

(zdroj: PAULY, Jana a HULÁK, Jiří. Český průmyslový design 1990-2010. Vyd. 1. [Roztoky u Prahy]: Signum, C2010. s. 7 - 10.

 

V níže uvedených publikacích můžete nalézt informace o nejlepších a nejzajímavějších předmětech českého průmyslového designu a historii českého designu obecně:

 

* PAULY, Jana a HULÁK, Jiří. Český průmyslový design 1990-2010. Vyd. 1. [Roztoky u Prahy]: Signum, C2010. 334 s. ISBN 978-80-903531-0-7.

* FRONEK, Jiří a BROŽKOVÁ, Helena. Artěl: umění pro všední den 1908-1935. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, C2009. 398 s. ISBN 978-80-7101-081-4. 

* BRUTHANSOVÁ, Tereza. Český design 01 = Czech design 01. Vyd. 1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2007. 279 s. ISBN 978-80-87064-01-6.

* Z dějin průmyslového designu. 6, Český průmyslový design 1990-2000. Praha: Národní technické muzeum, 2003. 92 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; sv. 178. ISBN 80-7037-123-4.

* Z dějin průmyslového designu. 4, Škoda Design proces. Praha: Národní technické muzeum, 2000. 62 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; sv. 164. ISBN 80-7037-090-4.

* PAULY, Jana, ed. Z dějin průmyslového designu. 3. Praha: Národní technické muzeum, 1999. 77 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; 158. ISBN 80-7037-080-7.

* PAULY, Jana, ed. Z dějin průmyslového designu. 2, Alessi. Praha: Národní technické muzeum, 1998. 47, [10] s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; 155. ISBN 80-7037-076-9.

* PAULY, Jana, ed. Z dějin průmyslového designu. 1. Praha: Národní technické muzeum, 1996. 69 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; 141. ISBN 80-7037-052-1

* NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a PAULY, Jana, ed. Stopy designu ve sbírkách NTM. 2. díl, Průmyslový design 1918-1938. Praha: Národní technické muzeum, C1999. 46 s. ISBN 80-7037-086-6.

* PACHMANOVÁ, Martina, ed. et al. Design: aktualita, nebo věčnost?: antologie textů k teorii a dějinám designu. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2005. 189 s. ISBN 80-86863-05-0.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz , články prostřednictvím databáze ANL : http://aleph.nkp.cz/cze/nkc. Využít též můžete oborovou bránu ART: http://art.jib.cz/ či katalog knihovny Uměleckoprůmyslového muzea: http://www.knihovna.upm.cz/  .

 

Prohlédnout si český design může v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze ( http://www.upm.cz/ ) či Národním technickém muzeu (http://www.ntm.cz/muzeum/sbirkova-oddeleni/prumyslovy-design ).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.05.2013 15:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu