Průměrná mzda 1945

Text dotazu

Dobrý den,
dekret prezidenta Beneše 73/1945 Sb. upravoval platové podmínky vysokoškolských pedagogů.
A já bych se rád zeptal - jak vysoká byla průměrná mzda v létě 1945?

Odpověď

Dobrý den, bohužel přesnou jednoznačnou informaci k Vašemu dotazu jsme nenašli. Statistiky z tohoto období nejsou k dispozici. Nejspíš by pomohly přímo vzpomínky vysokoškolských profesorů nebo učitelů, kteří by údaj zmínili ve svém vyprávění nebo např. v běžné korespondenci, ale na takový text, kde by průměrná mzda byla uvedena, jsme nenarazili.
Podle textu zákona 73/1945 ze dne 6.září 1945 vyplývá, že zákon rozlišuje služné podle několika stupňů; doporučujeme, abyste se na znění zákona podrobně podíval.
Odkaz na text zákona:
http://ftp.aspi.cz/opispdf/1945/034-1945.pdf
§ 56: Služné mimořádných profesorů se stanoví v ročních částkách od 45.120 K (1. stupeň) do 66.720 K (7. stupeň) § 57: Činovné mimořádných profesorů se vyměří podle skupiny míst (A,B,C,D) a stanoví se pro všechny stupně služného v ročních částkách od skupiny A - 16.896 K do slupiny D . 9.804 K.
Částka se mohla i zvýšit podle určitých splněných kritérii (doba služného a výjimečně vynikající práce apod.)

Zákon 73/1945 Sb. částka: 34 Dekret prezidenta, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
Zdroj: Československo a Prezident (1940-1948 : Beneš). Benešovy dekrety: nejvýznamnější dokumenty v plném znění. Pardubice: Filip Trend, 2002. s. 127. ISBN 80-86282-21-X. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c46a04d3-0961-4ad0-b627-be2d9f67f2af

Několik odkazů na zdroje, údaje zde zveřejněné ale neověřujeme:
MAŇÁK, Jiří. Problematika odměňování české inteligence v letech 1945-1948 (Příspěvek k objasnění počátků nivelizace. In: Sociologický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1967.
http://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/1967/05/01.pdf

Informace byste mohl čerpat i z článku, viz níže, LAUBE, Josef. Ceny, mzdy a platy (Český život, ročník I., číslo 1, 20. ledna 1947)
https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vyvoj-cen-mezd-a-platu-1938-1946-v-clanku-z-roku-1947/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2021 20:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu