Provozní nádrž

Text dotazu

Co musí splňovat provozní nádrž na uložení PHM - nafty a jaké má omezení.

Odpověď

Dobrý den,
 
k Vašemu dotazu Vám níže zasílám přehled literatury, kterou jsem k Vašemu dotazu
nahledala:
 
Přehled legislativy z oblasti kapalných paliv
http://www.mpo.cz/dokument14139.html

Čištění, kontroly a revize technologie PHM
http://www.bms1.cz/index.php/public/page.php?pgid=16
 
Nádrže pro čerpací stanice PHM
http://www.baest.cz/produkty/ocelove-nadrze-3/nadrze-pro-cerpaci-stanice-phm-12
 
Technické podmínky a provozní řád pro mobilní čerpací stanice INTEGRA, BASIC

http://www.hais.cz/technické_podmínky.htm

 
Normovaná literatura viz url http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci  (související normy jsou uvedeny v anotaci)
Datum účinnosti 1.9.2003
Anotace:
ČSN 65 0201 Tato norma platí pro projektování nových a pro projektování změn stávajících stavebních objektů, které se navrhují podle ČSN 73 0804, popř. ČSN 73 0802, a souvisících norem z oblasti požární bezpečnosti staveb, pokud se v nich vyskytují 1) hořlavé kapaliny v dále specifikovaném rozsahu, vyjádřeném zpravidla množstvím a třídou nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny se mohou vyskytovat: - v nových stavebních objektech, popř. v jejich části, nebo - v otevřených technologických zařízeních, popř. volných skladech, nebo - u změn staveb stávajících prostorů s hořlavými kapalinami, nebo - u změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na prostory s hořlavými kapalinami. Norma stanoví další požadavky na požární bezpečnost v návaznosti na ČSN 73 0804:2002, nebo souvisící normy ČSN 73 0845 a ČSN 73 0842, popř. ČSN 73 0802, přičemž platí ustanovení těchto norem, pokud nejsou nahrazena v této normě odchylnými ustanoveními. Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují hořlavé kapaliny, platí tato norma pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu nebo zařízení, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma rovněž stanoví v přílohách specifické požadavky pro tyto prostory s výskytem hořlavých kapalin: - Výroba, skladování a další manipulace s konzumním lihem a lihovinami (viz přílohu A) - Hořlavé kapaliny určené pro vytápění objektů (viz přílohu B) - Skladování hořlavých kapalin ve velkoobjemových nádržích (viz přílohu C) - Prostory a zařízení pro nanášení kapalných hořlavých nátěrových hmot (viz přílohu D) - Stabilní a polostabilní pěnové hasicí zařízení - základní požadavky pro projektování (viz přílohu E) Obecná ustanovení této normy platí i pro výdejní čerpací stanice pohonných hmot a pro plnění a stáčení hořlavých kapalin. Specifická ustanovení pro tyto případy jsou uvedena v ČSN 65 0202. Specifická ustanovení ČSN 65 0202 mají přednost před požadavky této normy.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

29.12.2010 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu