prostorová představivost

Text dotazu

dobrý den, dá se nějak cvičit prostorová předtavivost? popří padě jak? souvisí nějak prostorová předstvaivost s porovnáváním velikosti místností? dějkuji, nashledanou

Odpověď

Dobrý den, "Prostorovou představivostí se rozumí intelektová schopnost - dovednost vybavovat si a)dříve viděné - vnímané objekty v trojrozměrném prostoru a vybavit si jejich vlastnosti, polohu a prostorové vztahy; b)dříve nebo v daném momentě viděné - vnímané objekty v jiné vzájemné poloze, než v jaké byly nebo jsou skutečně vnímány; c) objekt v prostoru na základě jeho rovinného obrazu; d)neexistující reálný objekt v trojrozměrném prostoru na základě jeho slovního popisu (D. Jirotková.)" (D. Jirotková. Rozvoj prostorové představivosti žáků In: Komenský, č.5, Praha 1990) Citace z:
PERNÝ, Jaroslav. Tvořivostí k rozvoji prostorové představivosti. 1.vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 41.

Prostorová představivost se rozvíjí na základě geneticky podmíněných a vrozených vloh. Prostorou představivost je možné rozvíjet již od předškolního věku, ale i v dospělosti, a to mnoha způsoby. Již od dětského věku je účinná manipulace s předměty (trojrozměrné hry, stavebnice apod.), k rozvoji prostorové představivosti slouží i různé didaktické hry a řešení úloh z oblasti planimetrie a stereometrie. K zjišťování úrovně prostorové představivosti se užívají různé standardizované i nestandardizované testy.
(Standardizované: Amthauerova I-S-T, Loeweho pyramida, Soeweho kostka či test čtverců aj.) Testy na prostorovou představivost naleznete i v celé řadě IQ testů.
Např.
* KATZ, Mathias. IQ testy : praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN   978-80-247-2176-7
Další tištěné IQ testy je možné dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc.

Ukázku příkladů na prostorovou představivost můžete nalézt také na internetové adrese:
http://profuvsvet.ic.cz/search.php?rskolik=15&rskolikata=1&rstext=all-phpRS-all&rsautor=nic&rstema=8&rskde=vse&rsvelikost=sab&rsrazeni=datum_90

Pomůcky pro rozvoj prostorového vnímání u dětí:

* KRUMPHANZLOVÁ, Věra.  Zábavná cvičení, hlavolamy a bludiště : učení hrou pro děti ve věku od 4 do 7 let : rozvoj pozornosti, vnímání, orientace v prostoru, představivosti, jemné motoriky. 1.vyd. Praha : Portál, 2002.

* MIESKES, Petra. Geometrie 1 : prostorové vnímání. Praha : Mutabene, 2006.
* MIESKES, Petra. Geometrie 2 : představivost - orientace - pohyb. Praha : Mutabene, c2008.
* Učíme se hrou - Prostorové vnímání pro předškoláky. Praha : Svojtka & Co. 2009.

Více informací o prostorové představivosti nabízejí knihy:
* MOLNÁR, Josef. Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.
* PERNÝ, Jaroslav. Tvořivostí k rozvoji prostorové představivosti.vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004.
(další doporučená literatura je uvedena ve výše zmíněných publikacích)

Příklad porovnávání velikostí místností jsme v prostudované literatuře nenalezli. Je ovšem možné, že by tento úkol mezi příklady na procvičení prostorové představivosti mohl patřit.  

Použitá literatura:
* MOLNÁR, Josef. Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.
* PERNÝ, Jaroslav. Tvořivostí k rozvoji prostorové představivosti.vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004.

Obor

Matematika

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 14:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu