Prosím o vysvětlení rčení "být na kaši", "ožrat se"...

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o objasnění, jak se do češtiny dostala tato dvě rčení, podle pivovárečnické historie, bylo pivo určené i k vaření kaše a dalších pokrmů, je možné, že se tedy nejen pilo, ale i jedlo?
Děkuji MR

Odpověď

Dobrý den,

 středověké pivo bylo skutečně kašovité. Podle Vondruškové (2011, s. 70) se  konzumovalo z misek, z nichž se srkalo nebo jedlo lžící. Odtud podle stejné autorky pochází slovo ožrala a ožrat se, neboť se pivo ve staročeštině nepilo, ale žralo.  

Nepodařilo se nám zjistit, zda je nějaká souvislost mezi pivem a rčením „být na kaši“.  Kaše byla ve středověku oblíbeným jídlem a slovo kaše se tak objevuje v několika příslovích a rčeních, jak uvádí například Kašpárková (2011, s. 19) ve své závěrečné kvalifikační práci a Zaorálek (1963, s. 156-157). Slovo kaše se například používalo k popisu životních situací (ta mu nebude kaše vařit, navařit pěkné kaše…), k popisu životních etap (být na kaši, mastit kaši…) apod. Další možná použití najdete v práci Kašpárkové na stranách 18-19.

Použité zdroje

KAŠPÁRKOVÁ, Blanka. Názvy pro chléb a kaši ve slovanských jazycích. Historickosrovnávací studie [online]. 2011 [cit. 2015-03-20]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavla Valčáková. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/329101/ff_b/>.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 199 s. ISBN 978-80-247-3946-5.
ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. 2. uprav. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963, 779 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

19.03.2015 17:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu