Prosím o vyhledání publikací na téma historie digitalizace a automatizace v účetnictví

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych pomoct s vyhledáním odborných publikací do své bakalářské práce. Píši o digitalizaci a automatizaci v účetnictví a těžko se mi na toto téma hledají zdroje. Potřebovala bych nějakou publikaci, která by obsahovala historický vývoj v této oblasti.

Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že byste informace ke zmíněnému tématu mohla získat z níže uvedených dokumentů.

Z online katalogu Národní knihovny ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc):

* MEJZLÍK, Ladislav. Účetní informační systémy: využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 173 s. ISBN 80-245-1136-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/385982/pdf. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f4cddcc0-70f5-11e7-b92d-005056827e51

* MALÍKOVÁ, Olga a HORÁK, Josef. Technika provádění účetních záznamů včera a dnes: monografie. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2011. 79 s. ISBN 978-80-7372-799-4.

* BARTKOVÁ, Hana. Historie, vývoj a regulace účetnictví v České republice. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2016. 109 stran. Series of economics textbooks; 2016, vol. 25. ISBN 978-80-248-3989-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/642350/pdf. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:08a65240-0ff6-11e9-a9e5-005056827e52.

* SLAVÍČKOVÁ, Pavla a PUCHINGER, Zdeněk. Malé dějiny účetnictví v českých zemích před rokem 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 240 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4301-0. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/136716/pdf.

* VÍTEK, Leoš a kol. Sto let financí a účetnictví na území České republiky. Vydání: první. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2018. 302 stran. ISBN 978-80-245-2286-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/455948/pdf.

Ze Souborného katalogu ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/skc):

* BUSULWA, Richard a EVANS, Nina. Digital transformation in accounting. London: Routledge, 2021. 284 stran. ISBN 978-0-367-36209-6.

* BHIMANI, Alnoor. Accounting disrupted: how digitalization is changing finance. Hoboken: Wiley, [2021], ©2021. xvii, 171 stran. ISBN 978-1-119-72006-5. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/680505/pdf. Částečně volně dostupné prostřednictvím Google Knihy: https://books.google.cz/books?id=kfoVEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Z článkové databáze ANL – Články v českých časopisech, novinách a sbornících (https://aleph.nkp.cz/cze/anl):

* PLACHÁ, Denisa a HRDÝ, Milan. Analýza historického vývoje účetnictví v českých zemích v letech 1918-2006. E+M. Ekonomie a Management, 2007, 10(2), s. 65-74. ISSN 1212-3609.

Z volně dostupných dokumentů můžeme doporučit například studijní text Břetislava Andrlíka a Jiřího Mikulici Využití počítačů v účetnictví - https://adoc.pub/vyuiti-poita-v-uetnictvi.html.

Pro základní orientaci a s odkazy na další zdroje by Vám mohly posloužit i vysokoškolské práce:

* PLESNÍKOVÁ, Jana. Automatizace účetních procesů a zavádění moderních technologií do systému vedení účetnictví. Brno, 2020. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/rrfpc/Verejna_cast_Dp.pdf.

* DOLEJŠOVÁ, Vendula. Historie účetnictví. Praha, 2011. Diplomová práce. Bankovní institut vysoká škola. Katedra Financí a účetnictví. Dostupné také z: https://is.ambis.cz/th/fyp13/BIVS_ak.r._2010_-_2011_-_FI__Dolejsova_Vendula_Historie_ucetnictvi_-_1.pdf

* KARABINOVÁ, Pavla. Účetní informační systém a jeho vliv na nastavení účetních procesů zvoleného ekonomického subjektu. Plzeň, 2017. Západočeská univerzita. Fakulta ekonomická. Dostupné také z: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/28701/1/BP_Karabinova_Pavla.pdf.  

Pokud byste potřebovala poradit ještě další zdroje, můžete se obrátit také na Knihovnu Vysoké školy ekonomické v Praze (https://knihovna.vse.cz/).   

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.03.2022 15:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu