prosím o výběr vhodného překladu, případně o jinou verzi překladu do Latiny

Text dotazu

Prosím o výběr nejvhodnějšího překladu do jazyka latinského citátu:

"Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmylsy"

"Cum optimis intentiones ad infernum via tendit."
"Cum optimum intentionem ad infernum via ducit."
"Cum optimum intentionem via ad inferi."

Přřípadně Vás prosím o Váš nezávislý překlad, jde mi o podstatu věci, že to co je myšleno dobře, nemusí mít správný výsledek, nebo naopak může i přinést zkázu.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Odpověď na vaši otázku zpracovala kolegyně z knihovny Ústavu řeckých a latinských studií FF UK.

Jako podkladovou literaturu použila knihu: E. Kuťáková, V. Marek, J. Zachová: Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Leda, Praha 2002.

Jako nejadekvátnější výrok se mi jeví: "Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt." = Často špatně končí i nejlepší úmysly. Srov.: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Opus citatum, pagina 366, v rámci písmene "S" výrok č. 9.

Kromě toho Vám posílá několik dalších návrhů:

"Optimae intentiones saepe ad inferos ducunt" - "Nejlepší úmysly často vedou do pekel."

Lepší výraz pro význam "úmysl, záměr" navrhuji "consilium":

"Consilia optima saepe ad fines pessimos ducunt." = "Nejlepší úmysly často vedou k nejhorším koncům."

Nebo: "Consilia optima saepe ad eventus pessimos ducunt." = "Nejlepší záměry vedou často k nejhorším výsledkům."

 S výrazem "intentio" (= "záměr") by to znělo:

"Intentiones optimae ad fines /eventus pessimos ducunt."

"do pekla" lze také říct: "in infernum", "ad inferos", "in gehennam", "in Tartarum", Přeneseně jako "k utrpení" lze užít" "in locum horroris pessimi", in cruciatum, in tormenta, in dolorem pessimum", etc...

"Cesta vede" lze lépe latinsky říci: "via fert ad...", "via est ad", koneckonců i "via ducit ad".

 

 

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

28.12.2017 20:50

Charlotta píše:
Úterý 24.10.2023 15:40
dôležité rozlišovať morálku, ktorá je dôležitá pre nás osobne, čiže ako sa my osobne a jednotlivo správame, a morálku, ktorá je dôležitá pre systém , čiže vzťahy medzi ľuďmi. Čo sa týka vzťahov s ľuďmi, tam nemôže platiť základné pravidlo: „Rob druhým dobre, či to chcú, alebo nie.“ Nemôže to byť ani o prinútení ľudí k tomu, aby robili dobre oni. Naopak, základná morálna hodnota, z ktorej je potrebné vychádzať, keď ide o vzťahy medzi ľuďmi, je rešpektovanie dôstojnosti a osobnosti druhého človeka. Nemôže sa s druhým človekom zaobchádzať ako s objektom, ktorému sa dajú nanútiť a vmanipulovať ciele niekoho iného. Je absolútne nevyhnutné druhého človeka rešpektovať ako jednotlivca s jeho vlastnými právami a hodnotami.
Druhý človek potrebuje byť presvedčený, nie prinútený alebo dogmatizovaný
Dôležitejšie ako dobré úmysly je sledovať ovocie, resp. výsledky. Dobré úmysly s použitím donucovania, t. j. zlých morálnych hodnôt a metód vedú k zlým výsledkom.
„Kedykoľvek sa vzdialime od dobrovoľnej spolupráce a snažíme sa robiť dobre použitím sily, zlá morálna hodnota sily triumfuje nad dobrými úmyslami.“
Milton Friedman
Rozmýšľanie týchto ľudí je jednoduché: „Chcem dobre, preto robím dobre, a preto som dobrý. A ak mi oponuješ, potom ty nechceš dobre a ani nemôžeš byť dobrý.“
Čím potom treba vydláždiť cestu, ak dobré úmysly vedú do pekla? Úplne presne povedané: múdrosťou. Tu však nejde o IQ alebo intelektuálnych hrdinov. Veď boli to práve intelektuáli, ktorí podporovali všetkých krutovládcov. Ide o zdravé, triezve uvažovanie – sedliacky rozum.
Múdrosť sa pýta jednoduchú otázku: „Čo spôsobuje dobro?“ Nepýta sa: „Čo má dobrý úmysel?“ Múdrosť sa totiž zaoberá zodpovednosťou a dôsledkami (díva sa na ovocie). Vidíme teda, že dobré úmysly bez múdrosti vedú k zlu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu