Prosím o sdělení právních norem k zřizování a provozu vysokých škol po roce 1918

Text dotazu

Zajímá mne vývoj legislativy v oblasti vysokoškolského studia.

Odpověď

Dobrý den,

 

potřebné informace naleznete zejména v dokumentu s názvem Historie a vývoj vysokého školství - 1919-2008, který na svých webových stránkách zpřístupňuje Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/historie-a-vyvoj-vysokeho-skolstvi-n-i46po3jjgu), nebo v bakalářské práci Michaely Topinkové - Terciární vzdělávání (https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/29001/1/Terciarni%20vzdelavani%20-%20Topinkova%20-%202017-final.pdf).

 

Aktuálně platné informace o legislativě vysokých škol jsou pak k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativa).

 

Z dalších zdrojů by Vám alespoň dílčí informace mohly poskytnout následující dokumenty:

 

* URBÁŠEK, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1879-7. Dostupné také z (plný text pouze z počítačů v NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:62250070-aea0-11e4-a7a2-005056827e51

 

* MORKES, František. Zákony o vysokých školách z let 1948-1989. Pedagogika. 1999, 49(2), 115-127.

Resumé: Článek podává přehled a charakteristiku československých vysokoškolských zákonů a jejich novel v období před listopadem 1989. Charakteristika zákonů z hlediska postupně prováděných změn v řízení vysokých škol. Zákon o vysokých školách v roce 1950 - zřízení státního výboru pro vysoké školy. Zbavení vysokých škol veškerého majetku - převod na stát. Prvky centralizace a ideologizace ve vysokoškolské politice. Podřizování původně samosprávných vysokých škol centrální státní byrokracii a legislativní zakotvení mimořádných pravomocí ministra.

 

* ČUTKOVÁ, Jana. Vývoj školské správy na našem území. Brno, 2009/2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Katedra dějin státu a práva. Dostupné také z:     https://is.muni.cz/th/c1srp/Vyvoj_skolske_spravy_na_nasem_uzemi.pdf

 

* Historie Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze - https://www.fel.cvut.cz/cz/elektra/historie/historie_VSEI

 

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2020 13:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu