Odborné zdroje o W. A. Mozartovi

Text dotazu

Pro vypracování seminární práce sháním literaturu a další relevantní zdroje, které se zabývají životem, prací a úspěchem W. A. Mozart. Děkuji předem.

Odpověď

Dobrý den,

o Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi bylo napsáno velké množství knih. Součástí Vaší seminární práce by mělo být i vyhledávání relevantních zdrojů a informací. Literaturu k seminární práci můžete hledat např. pomocí klíčových slov v elektronickém katalogu NK ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC - knihy, příp. ANL - články. Doporučujeme i Hudební oddělení Národní knihovny ČR na www.nkp.cz.

V době, kdy Mozart žil, nehloubal nikdo o podstatě jeho hudby. Buď se líbila a měla úspěch, nebo nelíbila...Po tak dlouhé době, která uplynula od jejího vzniku, se mnozí dívají na tvorbu W.A.Mozarta i jinýma očima a snaží se jeho hudbu rozebrat, popsat. Hudba je však prchavé umění, nehmatatelná. I velcí hudební znalci přesnou definici Mozartova díla určují těžko.

Čerpáno z knihy: BURGARTZ, Alfred. Mozart o lásce zpíval... Praha: Orbis, 1944.

Dále doporučujeme: KARÁSEK, Bohumil. Wolfgang Amadeus Mozart. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

"Má-li které město nazývat se městem Mozartovým, pak to není Salcburk, který Mozart nenáviděl, není to Vídeň, která ho nechala vyhladovět a zapomenout v hromadném hrobě, ale jedině jeho zlatá Praha." (německý Mozartův životopisec Arthur Schurig)

SCHLOSSER, Johann Aloys. Wolfgang Amadeus Mozart. Zevrubná a doložená biografie vydávaná k založení a postavení památníku pro zvěčnělého. Plzeň: Laiwa Press, 1991.

DAVENPORTOVÁ, Marcia. Mozart. Praha: Panorama, 1993.

Václav Talich: "I mravní idey mají své osudy. Pro co trpěl Komenský, v toho jménu vítězil Masaryk....Kam poděla se všechna ta úspěšná díla, jichž nápěvů byla Vídeň plna v době, kdy pro dílo Mozartovo měla leda úsměšek a pokrčení ramen!..."

MANSAUS, Luděk. W.A.Mozart a Don Giovanni. Praha: Vladimír Žikeš, 1937.

VOLEK, Tomislav a kol. Mozartovské stopy v českých a moravských archivech. Praha: Archivní správa ministerstva vnitra České republiky, 1991.

ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

MONTEFIORE, Simon Sebag. 101 světových hrdinů. Praha: DEUS, 2008.

KADEŘÁBEK, Rudolf. V Praze byl šťastný (W. A. Mozart). Praha: Dialog, 1991.

Wolfgang Amadeus Mozart 5. Prosinec 1991: Den dvoustého výročí úmrtí. Vídeň: Spolková tisková služba, 1990.

MAHLER, Zdeněk. Sbohem, můj krásný plameni. Zlomky o životě a díle W.A.Mozarta z fiktivních vzpomínek Josefíny Duškové provázených poznámkami neznámého nálezce. Praha: Albatros, 1984.

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.04.2016 11:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu