Prosím o osvětlení výrazů "kalkus" a "řipka" z kuchařských knih 16. století.

Text dotazu

Druhý z poptávaných výrazů by se prý měl určitě nacházet v Severinově kuchařské knize z r. 1535.

Odpověď

Dobrý den, slovo kalkus i řípka se vyskytují ve staročeštině. Zde je na ukázku několik výskytů v textu knih.

kalkos v. kalkus.
kalkus, mase., louh (vápenný), z něm.
: Kalkguss Jg.  Byl uvržen w kalkus anebo
do lauhu Rokyc. 147“. Udělaj... kalkus
dobřě hustý Chir. 9Ub. Vezmi yzop a udělaj
kalkus dobrý t. 311“. kalkuf z popela
čekankového ApatFY. lU9b. kalkus *ali-
entrum, MamA. 14“; kalkos *a!entrum
Prešp. 2430 Vocab. 175b, kalkoff *alantrum
j Nom. 70b.

lúh, luha, lúha, -u, mase., louh, Lauge ;
pol. lug, sin. lug atd., ze stněm. louga,
huge. — Nadělajž z ňeho (popela) lauhu
Chir. 273b. Udělaj z toho ze všeho luh a
tiem sobě maj často tvář t. 186b; tiem
sě luhem maj t. 274b; potom sobě tiem
lauhem často oči promývaj t. 279“. Hlavu
prudkým lauhem zmejti RešSir. 70b.
Uvržen v kalkus anebo do lauhu Rokyc-
Post. 147“. Těžké ť jest trpěti piestové
rány, luh lítý, var, mýdlo, aby to špínu
vyleptalo ŠtítMus. 50b, těžké ť jest trpěti...
lúh ftpawy, var... ŠtítOpat. 305". Myješ
mě bez luha Hod. 85“. (Stanimír) je se
Čechům luh za šíji točili DalJ. 72 var.
zj2. — luh nautea, áqua corio foetida, in
qua coria macerantur MVerb.; luh *fur-
mitum, koželuh cerdo Prešp. 2407 v kap.
De artificibus, luh frunum BohFl. 793
(frunum = lohe, lowe Diefb. Gloss., —
lôhe = frumium, lô gen. lowes Gerberlohe
Lex.); luh lixivium Prešp. 2503, BohFl.
860 (169).

Zdroj: GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. Praha: Academia, 1970.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:9d3a5a40-fc70-11e2-9584-001018b5eb5c

Další zdroj:
Čteme na př. v stčes. „Jádru z mnohých lékařských knih vybra-
ném” (1. pol. XV. stol.) : „Učiň kalkus čekankový, shřeje jej
u vohně, ať jest hořek, a tiem sobě myj tvář.” (Kalkus čekankový
je louh připravovaný z čekankového popela.)

Zdroj: Hovory o českém jazyce:  Soubor předn. jaz. kursu Spisovná čeština, který uspoř. Kruh přát. č. jaz. od ledna do června 1940. Praha: Prometheus, 1940.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:f6052590-44fb-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

Kaše krájená v postě, aneb těchto dní na velikých svat-
bách, aneb pří velikých hostech. Takto dělaj: Vezmi jiker či-
stých, štičích a vypeř je čistě octem a udělaj sobě kalkus (viz
rejstřík), neveimi prudký, a nech, ať se ustojí dobře. A vstav
jej na voheň jako jiný louh, a když počne vříti, vespi tam ty
jikry a nech dobrou chvílí povrou, potom oceď a vypíraj do-
bře studenou vodou, tak jakoby dřený hrách vypíral, i když
dobře vypířeš, daj je do čistého moždíře, ať se tlukou dobrou
chvíli, a vypera čistých jáhel, usuš je v čistým hrnci v novém,
daj do moždíře, ať se spolu tluče, a když budú dobře, vezmi
vína dobrého čistého a sladkého a nadělaj prachu ruožového,
protáhna kaši, daj do kotlíka s tím prachem a daj řeckého vína
a cukru dosti, neb se ta nemuož' děláti s medem, a nedávaj
do ní žádného koření, a když dobře uvře, daj ji na čisté necky,
ať vystydne, a vezmi mandluov s hrst, neb se dvě, a rozetři je
v pánvi, nastrúže к tomu muškátového vořechu. I rozpust do-
brým vínem, aneb malva zim i krájej ty kusy na topenice, pospi
je cukrem.

hesla v rejstříku
řípa, ř. bílá,  ř. červená, cvikle
řepa, řipka

řípka, lžíce s tenkou rukovětí

Kaše kobližná neb režná. Vezmi mouky bílé a vajec něko-
lik, udě.laj těsto takové, aby je válečky rozválel tence, jako by
koblihy dělati chtěl. Potom řež to těsto rozválené drobničce
řipkú (viz rejstřík), a když to zřežeš, vezmi másla na pánev,
a usmaž to těsto, a když již dobře bude, vezmi čistého mléka
aneb smetany a vař spolu, a másla přilož, než míšej, ať by se
nesevřelo a budeť kaše kobližná. Potom na ni není potřebí sy-
pali, než na mísu když dáš, pospi cukrem a skořicí, a jest čistá
věc.
Zdroj: ZÍBRT, Čeněk. Staročeské umění kuchařské. S původním obrázky. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:7e604bae-43c2-4d07-8fe8-726841cfdf58
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:6473c47a-142e-424b-955e-afe920b5a2ec
http://10.5.1.36:8080/search/handle/uuid:3c316f7e-cb39-42de-ae45-62a19b9070f9

Pro zajímavost doporučujeme ještě knihu:

BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia, 2005.
Klíčová slova: dějiny gastronomie, výživa člověka, dějiny, starověk, středověk, gastronomy, history, human nutrition, history, antiquity, middle ages

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2021 18:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu