Příjmení Erbrt, Erbert

Text dotazu

Dobrý den, maminka by ráda zjistila, jakého původu je příjmení jejího manžela ERBRT, které bylo též kdysi někomu v rodině změněno na ERBERT. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

příjmení Erbrt jsme našli v knize od Antonína Kotíka "Naše příjmení". U Příjmení je uvedena poznámka "viz Erbek a Rebera". Když jsme tedy dohledali tato příjmení, našli jsme u nich následující informace:

Rebera - viz Reb - Reba a další příjmení (Rebec, Rebeta, Rebera, Rebl, Reban, Rebenda, Rebentiš) souvisí se slovy "rebontiti, rebencovat" = rychle mluvit a také reptat.

Erbek - spojitost se jménem Erpek; Erbek pokládán za Rbek, viz Reb, rebetiti; Erpek za Rpek (repetiti, reptati); taktéž viz místní jméno Rpety. E se pro lepší výslovnost před "r" a "l", následuje-li po nich jiná souhláska, rádo předsouvá; vizme místní jména Elhenice (místo Lhenice), Elbančice (Lb.),  Ertyně a Hestyně (Rt.) či obecné na Moravě erdek místo rdek = červený pes.

Erbert pak vypadá jako další verze Erbrt, resp. možnost přidání písmena "e" pro lepší výslovnost či jednoduše chybným opisem, který se poté šířil dále.

Pokud by Vás zajímaly také statistiky četnosti výskytu příjmení v ČR, můžete využít stránky http://www.kdejsme.cz/ nebo http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php.

 

 

 

Použité zdroje

KOTÍK, Antonín. Naše příjmení: studie ku poznání příjmení českoslovanských, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu. Nové vyd. V Praze: Nákladem Jana Kotíka, 1897. 288 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.09.2016 19:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu