Malířka Ančičková

Text dotazu

Prosím o informace o malířce Ančičkové, působící ve 30. letech 20. století.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

o malířce Ančičkové jsou jen kusé zmínky v dobovém tisku a ještě není úplně jasné, zda se jde opravdu o autorku obrazu, který vlastníte. Pokud se jedná o tu konkrétní osobu, tak se nám podařilo zjistit, že: vystudovala Minervu v Praze, pocházela z Mladoboleslavska, byla učitelka, (aprobována v r. 1882), účastnila se různých akcí ženského hnutí. Tyto strohé informace lze dohledat převážně v periodiku Jizeran, Ženské listy, Kalendář paní a dívek. V Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově je v pozůstalosti Karla Sellera jeden dopis od M. Ančičkové K. Sellerovi.

Prošli jsme několik slovníků malířů, osobností Mladoboleslavska, malířů Mladoboleslavska apod., ale malířka v nich není uvedena.

Z dobových periodik jsme ale zjistili, že např. portrétovala Elišku Krásnohorskou, vytvořila podobizny básníků Hálka a Vrchlického.

Další obraz, který namalovala, je z r. 1906 s názvem Obilné snopy.

 

Odkazy na zdroje, jejichž shrnutí jsem vypsala výše:

Pozůstalost Karla Sellera v Literárním archivu Památníku národního písemnictví                              

dopis z roku 1932

Ančičková Marie - odesílatel

Sellner Karel - adresát

 

Jizeran (1/11516)

*  Datum vydání ročníku: 1892 Číslo ročníku: 13

*  Datum vydání výtisku: 3.2.1892 Číslo výtisku: 10 Poznámky k výtisku: chybná datace

*  Číslo stránky:(2)

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5075197  - kresby zastoupeny v Památkách archeologických a místopisných

 

Jizeran (1/11516)

*  Datum vydání výtisku: 15.7.1893. Roč. 14, Číslo výtisku: 53

*  Číslo stránky:(3)

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5053903 - zastoupena ve výstavě ve všeobecné škole řemeslnické

 

Ženské listy (1/12623)

*  Datum vydání výtisku: 1.7.1878. Roč. 6,  Číslo výtisku: 7.

*  Číslo stránky:105

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6677318 - podobizny Hálka a Vrchlického na výstavě na Žofíně 1878

 

Marii Ančičkovou zmíňuje ve své diplomové práci Klára Pilíková:

Další spolkové aktivity Barbory Hoblové byly ovlivněny jiným typem ženských organizací. Volnou inspirací pro založení ženského odboru mladoboleslavského Sokola, v roce 1897, byl pravděpodobně Tělocvičný spolek paní a dívek pražských a některé další ženské odbory při pražských i venkovských jednotách. Barbora Hoblová stála v čele tohoto odboru spolu se svou spolupracovnicí, učitelkou Marií Ančičkovou, po dva následující roky.

PILÍKOVÁ, Klára. Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko. Diplomová práce. Praha: FF UK, Katedra etnologie, 2007.

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/DPTX_2007_1_11210_ASZK10001_110835_0_27904%20(1).pdf

 

...Ženskému výr. spolku v Praze, jenž v naší národní organisaci jest činitelem veledůležitým, spolek přispěl na stavbu vlastního domu 50 zl.;... Sběratelství přispívajících členů Ž. V. Spolku obstaraly pí. Domalípová, sl. Ančičková,...

Kalendář paní a dívek českých na rok 1896. Praha: F.B. Batovec, [1895].

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:0bfa3020-2e05-11e8-af9f-5ef3fc9bb22f - sběratelství na výstavu

 

Národní listy (1/308066)

*  Datum vydání ročníku: 1912 Číslo ročníku: 52

*  Datum vydání výtisku: 26.7.1912 Číslo výtisku: 204 Poznámky k výtisku: ranní vydání;

*  Číslo stránky:2

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17848010 - mimoškolní vyučování

 

Ženské listy (1/12623)

 *  Datum vydání ročníku: 1898 Číslo ročníku: 26

*  Datum vydání výtisku: 8 - 9.1898 Číslo výtisku: 8 - 9

*  Číslo stránky:177

* URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8742246 - obraz Krásnohorské

 

Jizeran (1/11516)

 *  Datum vydání ročníku: 1898 Číslo ročníku: 19

*  Datum vydání výtisku: 9.7.1898 Číslo výtisku: 51

*  Číslo stránky:(2)

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5091736  - obraz Mladé Boleslavi

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.09.2018 08:51

Jan Pešula píše:
Středa 26.09.2018 21:15
Polovičaté komentáře píšu nerad, ale v tomto případě udělám výjimku. Něco jsem našel, ale bohužel to nemohu s jistotou dokázat a myslím si, že s použitím současných digitalizovaných zdrojů to ani nejde. Nicméně uvádím, co jsem zjistil, aby mohl případně pokračovat jiný badatel, třeba za několik let.

Podle mého názoru se hledaná Marie Ančičková narodila 8. března 1860 v Mladé Boleslavi a týká se jí tento matriční zápis: SOA Praha, Matrika narozených Mladá Boleslav 20, s. 380, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8693/384# . Domněnku stavím na informacích:
- Je uvedena na seznamu absolventek pražského učitelského ústavu za rok 1879, kdy by jí bylo 19 let. Učitelé základních škol se tehdy připravovali na středních školách (nikoliv na univerzitě), což by věkově odpovídalo. Viz Památník českých učitelek: u příležitosti třicáté ročnice c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelek v Praze, s. 143, http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:b017c3c0-9f8e-11e8-a81d-5ef3fc9bb22f (ročník je dopsán tužkou)
- Měla vztah k Mladé Boleslavi (učila tam na základní škole, což dokládají oficiální seznamy učitelů - např. Popis obecného školství v království Českém: pořízen dle úředních dat (1889), s. 6, http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:9d474b50-7aea-11e6-8644-001018b5eb5c )
- Její otec byl úředník (tedy též středoškolsky vzdělaný člověk, což tehdy nebylo úplně obvyklé) a vzdělaní lidé často pocházeli od vzdělaných rodičů.

Nicméně, stále tu chybí spojení mezi její činností (dokumentovanou na odkazech výše i ve zdrojích nalezených knihovnou) a jejím datem narození, plus data o jejím úmrtí. Možná by stálo za to podívat se do časopisu Jizeran ( https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]00092493&local_base=SKC ), zmíněného již v odpovědi knihovny, do čísel vydaných v kolem jejích kulatých narozenin (např. počátkem března 1910, 1920, 1930...), zda jí tam neuveřejnili medailon. Samozřejmě je možné že to neudělali, protože ne všechny veřejně činné ženy se svým datem narození chlubily (např. autorka kuchařek Hana Dumková bývá uváděna s rokem narození 1851, ačkoliv se fakticky narodila v roce 1847 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17811633 vs. http://katalog.ahmp.cz/prag[…]5056C00008&scan=1#scan1 ) a takových příkladů bylo víc). Časopis je prozatím digitalizovaný jen do roku 1900, ale vycházel až do roku 1938 - takže se možná za pár let dočkáme odpovědi.
Datum úmrtí jsem také nenašel, ale (skoro) jisté je, že nevystoupila z katolické církve (o tom by byla v matrice narozených poznámka), nezemřela v Mladé Boleslavi před rokem 1940 (viz rejstřík k matrice zemřelých "Mladá Boleslav 88" (1931-1940), http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14065/403# ) a nedožila se roku 1950 (protože po předání matrik od církve na národní výbory úředníci několik prvních let iniciativně dopisovali data úmrtí do matrik narozených, i když asi také ne stoprocentně). Pokud v nakonec v Boleslavi zemřela ve vysokém věku, možná se to dovíme po digitalizaci dalších matrik - obecní úřady je předávají archivům 75 let po posledním zápisu o úmrtí. Nedočkaví se mohou dotázat přímo na boleslavské radnici, protože údaje z matriky zemřelých je možné poskytnout komukoliv 30 let od zápisu. Pokud se ovšem na stáří odstěhovala k příbuzným do jiného města (skoro jistě zůstala svobodná, protože za starého Rakouska měly učitelky nucený celibát a v roce 1918 jí bylo 58 let a v Boleslavi bydlela skoro jistě v nájmu), tak stopa zmizí a nalezení informace bude pak jen otázkou náhody.

Víc už mne nenapadá. Tentokrát je to dlouhý text s málo informacemi, ale třeba časem někoho nasměruje. Blahopřeji knihovně k nalezení základních informací - v tomto případě to rozhodně nebylo a není jednoduché.
Jan Pešula píše:
Sobota 08.05.2021 14:32
Dobrý den,

Doplňuji předchozí komentář. Učitelka, později ředitelka měšťanské školy Marie Ančičková zemřela 19. září 1943 v Mladé Boleslavi. Dokladem je zápis v matrice - SOA Praha, Matrika zemřelých Mladá Boleslav 90, s. 240, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14358/243# . Ten také potvrzuje informace z minulého příspěvku - skutečně se narodila 8. března 1860 v témže městě, jde tudíž o stejnou osobu.

Příslušná matriční kniha končí rokem 1944, tj. podle zákona byla archivována někdy na přelomu let 2019 a 2020 a archivu pak vždy nějakou dobu trvá, než ji zaeviduje a digitalizuje. V době Vašeho dotazu se proto v úplnosti odpovědět nedalo. Snad Vám (nebo někomu jinému) tato informace pomůže alespoň dodatečně.

Základní informace jsem uložil na https://www.wikidata.org/wiki/Q106765672 , možná k tomu časem někdo přidá něco dalšího.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu