prosím o etymologii slova role (pole).

Text dotazu

přesněji původ slova role, pokud s tím souvisí, tak i pole

Odpověď

Dobrý den,

etymologie slova role je podrobně popsána v Etymologických slovnících jazyka českého. Vybrali jsme pro Vás ze dvou zdrojů:

*role = pole (orné). Souvisí s orati (přesmyk or-  ro-), slovensky raľa (přesmyk i dlouž, o) a jako v staroslověnském jazyce. ralbja) . rolník *role - jihočesky, chodsky rolí neutrum jinde femininum: v moravských nářečích roľa, rolník. Staročesky bylo rolí podle vzoru paní, jsou však i doklady pro neutrum rolé. - Polsky hornolužicky, dolnolužicky rola, slovensky roľa i raľa, starorusky, bělorusky rallja, rusky rólja i rolja, ukrajinsky rilljá role. V jistých krajích karpatských ralia je jednotlivý díl orné plochy, připadající na jednoho gazdu. Souvisí s orati.

*pole - Všeslovanský původ širý, rovný kraj, též i válečné pole (srov. polnice). Souvisí asi s německým Feld * přespolní (podle lat. peregrinus: v. pelerína) * svaté pole  = hřbitov (it. campo santo). Z téhož základu *pol- je i planý divoce rostoucí na poli (z *pol-n-) *pole - označovalo, jako dosud u Srbocharvátů, širou rovinu v protikladu proti území pahorkovitému nebo hornatému, nevzdělanou (oraný pozemek byl role!), s rostlinami divoce rostoucími, "planými" ; odtud poľana a planina (viz) jsou náhorní roviny, lišící se od strmých a hrbolovitých míst okolních, kdysi vymýcené a pak porostlé trávou a oblíbené jako pastviny.

 

 

 

Použité zdroje

HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. s. 353, 389. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:30c0d340-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f

 

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 469, 516, .Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:818944e0-df89-11e7-adb0-005056825209

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.09.2020 11:48

Lukáš Zdenek píše:
Sobota 11.02.2023 14:49
Dobrý den, bydlím ve městě zvané Nová Role. Dle všeho se jedná také o pole, tak jak zde píšete. Ve 13. století se používalo slovo Raluna. Rád bych se dozvěděl něco více. Např. jesli existuje zmínka o ještě starším použití tohoto slova. Děkuji velice.
PSK - admin píše:
Úterý 14.02.2023 17:27
Bohužel další starší zmínky názvu Raluna jsme už, v nám dostupných zdrojích, nenašli.
Níže uvádíme informace z několika textů, v podstatě ale 'opisují' stejné údaje:
Nová Rolava, Neu-Rohlau (Ud. Näi- гolэ), ves nad potokem Rolavou 10 km sev. od Lokte: 1293 eccl. in Sedlitz ...
Zdroj: Místní jména v Čechách: jejich vznik, pův. význam a změny. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. s. 583. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:b8afd13d-0daf-48f0-9d39-8e247d838a8d

Nová Role, okres Karlovy Vary Roku 1848 panství Falknov, kraj Loketský. V roce 1934 politický a soudní okres Loket. Ve starých českých pramenech najdeme pojmenování Nowa Rola, Rolava Nová (do roku 1923), v latinských a německých Noua Raluna, Rolaw, Raleyn, Rolau, New Rolaw, Neuen Rohla, Neu Rohle, Neurohlau, Neu-Rohlau. O vsi, ležící na říčce Rolavě asi deset kilometrů severovýchodně od Lokte, je nejstarší písemná zmínka z roku 1293. Již tehdy zde stál kostel, který příslušel к faře v Sedlci. Roku 1340 držel část vsi Albert Plik a vedle toho tu byl až do roku 1553 manský statek patřící к loketskému hradu...
Zdroj: PELANT, Jan. Města a městečka Západočeského kraje: stručné dějiny, současnost a výběrová bibliografie 129 míst. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1988. s. 207. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:0215aaa0-f6fd-11e3-add3-001018b5eb5c

Role (Stará, Nová, něm. Rohlau, na potoku Rolavě záp. od Sedlce, o. Karlovy Vary), 1286, 1293, 1340 Raluna (Noua), 1355, 1395 Rolám, 1359 Raleyn, 1412 Rolau, 1415 Raluna, 1417, 1460 Rolám; Emler, RB II. č. 2744, Gradl, ON II. 132, GE 261, Sedláček, Hrady XIII. 174, MSH 770, Šimák, CD I. 5. 544, Fischer, NK 28, 71, Probi. 33, 41 a d., Profous, MJ III. 583 (Rolava Nová, Stará).
Zdroj: ŠIMEK, Emanuel. Chebsko - dnešní nejzápadnější slovanské území v staré době. Brno: Masarykova univerzita, 1955. s. 257. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:210fc81d-b385-4b65-b299-30d2379eb0fa

Jméno a statut (nepříliš vzdálená Nová Role se připomíná již roku 1293 jako Noua Raluna),..
Zdroj: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. s. 814. ISBN 978-80-7277-410-4. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:086470f9-47ab-4d9a-b082-06aa52784ff4

Nová Role - Okres Karlovy Vary Roku 1848 panství Falknov, kraj Loketský. V roce 1934 politický a soudní okres Loket. Ve starých českých pramenech najdeme pojmenování Nowa Rola, Rolava Nová (do roku 1923), v latinských a německých Noua Raluna, Rolaw, Raleyn, Rolau, New Rolaw, Neuen Rohla, Neu Rohle, Neurohlau, Neu-Rohlau.
Zdroj: PELANT, Jan. Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1985. s. 164. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:cb48e800-eb0a-11e3-adbd-5ef3fc9bb22f
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu