prosím o etymologii slova role (pole).

Text dotazu

přesněji původ slova role, pokud s tím souvisí, tak i pole

Odpověď

Dobrý den,

etymologie slova role je podrobně popsána v Etymologických slovnících jazyka českého. Vybrali jsme pro Vás ze dvou zdrojů:

*role = pole (orné). Souvisí s orati (přesmyk or-  ro-), slovensky raľa (přesmyk i dlouž, o) a jako v staroslověnském jazyce. ralbja) . rolník *role - jihočesky, chodsky rolí neutrum jinde femininum: v moravských nářečích roľa, rolník. Staročesky bylo rolí podle vzoru paní, jsou však i doklady pro neutrum rolé. - Polsky hornolužicky, dolnolužicky rola, slovensky roľa i raľa, starorusky, bělorusky rallja, rusky rólja i rolja, ukrajinsky rilljá role. V jistých krajích karpatských ralia je jednotlivý díl orné plochy, připadající na jednoho gazdu. Souvisí s orati.

*pole - Všeslovanský původ širý, rovný kraj, též i válečné pole (srov. polnice). Souvisí asi s německým Feld * přespolní (podle lat. peregrinus: v. pelerína) * svaté pole  = hřbitov (it. campo santo). Z téhož základu *pol- je i planý divoce rostoucí na poli (z *pol-n-) *pole - označovalo, jako dosud u Srbocharvátů, širou rovinu v protikladu proti území pahorkovitému nebo hornatému, nevzdělanou (oraný pozemek byl role!), s rostlinami divoce rostoucími, "planými" ; odtud poľana a planina (viz) jsou náhorní roviny, lišící se od strmých a hrbolovitých míst okolních, kdysi vymýcené a pak porostlé trávou a oblíbené jako pastviny.

 

 

 

Použité zdroje

HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. s. 353, 389. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:30c0d340-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f

 

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 469, 516, .Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:818944e0-df89-11e7-adb0-005056825209

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.09.2020 11:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu