Prosím o doporučení literatury na téma bakal. práce - předčasný starobní důchod

Text dotazu

Dobrý den, prosím můžete mi doporučit literaturu k psaní bakalářské práce na téma předčasný starobní důchod (důchodové pojištění, historie atd..). jdou po té tyto knihy si půjčit v Českém Krumlově.

Odpověď

Dobrý den,

níže zmíněné knihy nelze půjčit v Městské knihovně v Českém Krumlově, protože je nemají ve fondu. Pokud Vás některá z níže zmíněných knih osloví, obraťte se v MK Český Krumlov na knihovníka, ten Vám výpůjčku zprostředkuje v některé z českých knihoven. Výpůjčka by měla být bezplatná, zaplatíte maximálně za poštovné (sam(a) si můžete zkusit tituly vyhledat na webové adrese: http://aleph.nkp.cz , báze SKC). Pro Vás by bylo schůdnější postavit svou bakalářskou práci na článcích v odborných periodikách. Níže najdete  seznam článků, do nichž Vám doporučujeme nahlédnout. Článků na Vaše téma je spousta. Zkuste se podívat do báze ANL na stránkách http://aleph.nkp.cz  

Monografie:

* WAGNEROVÁ, Irena. Dopady (ekonomické ztráty/možné efekty) vlivem předčasného odchodu z pracovního procesu věkové skupiny nad 55 let v odvětví textilního a oděvního průmyslu. Praha: Institut řízení lidských zdrojů, ©2012. 162 s. ISBN 978-80-905180-1-8.

* SAURAMA, Laura. Experience of early exit: a comparative study of the reasons for and consequences of early retirement in Finland and Denmark in 1999-2000. Helsinki: Finnish Centre for Pensions, 2004. 237 s. Studies / Finnish Centre for Pensions, 2004: 2. ISBN 951-691-026-2.

* BAKALOVÁ, Jana, BOHÁČEK, Radim a MÜNICH, Daniel. Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 60 stran. Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu; 6/2015. ISBN 978-80-7344-349-8.

* EBBINGHAUS, Bernhard. Reforming early retirement in Europe, Japan and the USA. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. xvii, 331 s. ISBN 0-19-928611-6.

* THANE, Pat, ed. A history of old age. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2005. 320 s. ISBN 0-89236-834-9.

* KOHLI, Martin, ed. et al. Time for retirement: comparative studies of early exit from the labor force. 1st ed. Cambridge: Cambridge University, 1991. vii,398 s. ISBN 0-521-42364-3.

* PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 13., aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 139 s. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-4090-4.

* MAŠKA, Josef. K zákonu o předčasném poskytování starobního důchodu. [Praha]: [Práce], 1994. 4 s. Paragrafy do kapsy. Sondy; č. 14/1994.

* ČERNÁ, Milena, ed. a kol. Aktivní senior. Vydání první. Liberec: ProWel, 2015. 162 stran. ISBN 978-80-260-7601-8. - možná něco obecně o stáří

* NOVOTNÁ, Eva a kol. Důchodci a důchody. 1. vyd. Praha: Orbis, 1972. 324 s. Praktické příručky.

* KREJČÍ, Jaroslav. Důchodové rozvrstvení. Praha: Dělnické nakladatelství, 1947. 135 s. Knihovna Státního úřadu plánovacího; sv. III. - plný text: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000567292&local_base=SKC

* HIRŠL, Miroslav a kol. Sociálně ekonomické postavení důchodců v České republice: (jeho změny po roce 1989 a perspektivy). [Praha]: Nadace pro výzkum sociální transformace, 1997. 65 stran. Start - výzkumené studie; 15.

* HERRING, Jonathan. Older people in law and society. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2009. xxvii, 368 s. ISBN 978-0-19-922902-4.

* BOND, John, ed. et al. Ageing in society: European perspectives in gerontology. 3rd ed. London: Sage, 2007. xiii, 364 s. ISBN 978-1-4129-0020-1.

* PORKET, Josef L. Old age pension schemes in the Soviet Union and Eastern Europe. London: Wiley-Blackwell, 1979. 20 s., 13 s. pozn., 3 s. tab.

 

Články:

* ŠULC, Jaroslav. Past jménem druhý pilíř. Sondy revue: pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu, 2012, 2012(17-18), s. 8-9. ISSN 1802-906X.  

* HÁJEK, Zdeněk. Předčasný starobní důchod OSVČ a přepočet důchodu při další výdělečné činnosti. Sondy revue: pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu, 2011, 2011(8), s. i-ii. ISSN 1802-906X.

* JOUZA, Ladislav. Předčasný důchod: sociální péče. Ekonom, 2000, 44(28), s. 33. ISSN 1210-0714.

* ŠULC, Jaroslav. Skryté kouzlo předdůchodů. Sondy revue: pro sebevědomé zaměstnance a firemní kulturu, 2013, 2013(3), s. 10-11. ISSN 1802-906X.

* PŘIB, Jan. Vybrané otázky sociálního zabezpečení. [Část] 4, Dávky důchodového pojištění. Právo a zaměstnání, 1997, 3(4). Příloha, s. I-VIII. ISSN 1211-1139.

* PRAVEC, Josef. Penze: ...a co dál?. Ekonom, 2014, 58(8), s. 8-9. ISSN 1210-0714.

* HLUŠIČKOVÁ, Vlasta. Koalice chce ulehčit podmínky pro předčasný odchod do důchodu: KDU-ČSL nepodpoří návrh ČSSD o vrácení hranice důchodového věku. ZN zemské noviny, 1996, 6(290), s. 2. ISSN 1210-7492.

* PŘIB, Jan. Aktuálně k důchodům včetně předčasných a pozůstalostních. Právo a rodina, 2011, 13(9), s. 5-12. ISSN 1212-866X.

* POLLNEROVÁ, Štěpánka. Předčasné odchody do důchodu v ČR. Demografie, 2003, 45(1), s. 62-63. ISSN 0011-8265. Dostupné také z: https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0Bwo5H2vnLAxYR1JRNjZCY3ZoZXc#list.

* PŘIB, Jan. Předčasné starobní důchody. Právo. Obchod. Personalistika, 2000, 8(1), s. 11-23. ISSN 1210-5821.

* PŘIB, Jan. Předčasný odchod do starobního důchodu. Daně a právo v praxi, 1997, 2(22), s. 16-19. ISSN 1211-7293.

* W. FETTER, Richard. Na předčasné důchody přísněji: O předčasný důchod muže po novele é. 116/2001 Sb. žádat jak zaměstnanec, tak OSVČ. Profit, 2001, 12(19), s. 11. ISSN 1212-3498.

* HÁJEK, Zdeněk. Nezaměstnané mnohdy zachrání předčasný odchod do důchodu. ZN zemské noviny, 1999, 9(36), s. 10. ISSN 1210-7492.

* JOUZA, Ladislav. Co ovlivňuje výši starobního důchodu. Svobodné slovo, 1995, 87(201), s. 6. ISSN 0231-732X.

....

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2017 14:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu