Tituly Josefa II.

Text dotazu

Prosím, jak zněly všechny tituly - v pořadí důležitosti - císaře Josefa II.? Zatím jsme nalezli jen níže uvedené.
My Josef z boží milosti volený římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše, Německý, Uherský, Český, Dalmatský, Chorvatský a Slovanský král, Arcikníže Rakouský, Markrabě Moravský Lucemburský Slezský kníže a Lužický Markrabě. (Constitutio criminalis Josephina")

Odpověď

Dobrý den,

důslednější systém v užívání titulů a rodových znaků byl u Habsburků zaveden od doby vlády Ferdinanda I. Tituly byly rozděleny na velký, střední a malý titul. Toto uspořádání se stalo normou zejména v úřední praxi. Oficiální velký titul stanovený pro Josefa II. v roce 1780 zněl následovně:

„My, Josef Druhý, z Boží milosti římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše, král Německa, Jeruzaléma, Uher, Čech, Dalmácie, Chorvatska, Slavonie, Haličsko-vladiměřského království, arcivévoda Rakouska, vévoda Burgundska, Lotrinska, Štýrska, Korutan a Kraňska, velkovévoda Toskánska, velkokníže Sedmihradska, markrabě Moravy, vévoda Brabant, Limburgu, Lutzenburgu a Geldern, Würtembergu, Hornoslezska a Dolnoslezska, Milána, Mantovy, Parmy, Piacenzy, Guastally, Osvětimi a Zátoru, Kalábrie, lankrabství Baar, Monserat a Těšínsko; kníže Švábska a Charleville, okněžněný hrabě Habsburgu, Flander, Tyrolska, Hennegau, Kyburgu, Gorice a Gradišky, markrabě Svaté říše římské z Burgau, Horní a Dolní Lužice, Pont à Mousson a Nomeny, hrabě z Namuru, Provence, Vaudemontu, Blankenbergu, Zütphenu, Saarwerdenu, Salmu a Falkensteinu, pán ve Vindické marce a Mecheln.“

Střední titul:

„My, Josef Druhý, z Boží milosti římský císař, na všechny časy rozmnožitel říše, král Německa, Jeruzaléma, Uher, Čech, Dalmácie, Chorvatska, Slavonie, Haličsko-vladiměřského království, arcivévoda Rakouska, vévoda Burgundska a Lotrinska, velkovévoda Toskánska, velkokníže Sedmihradska, vévoda Milána, Mantovy, Parmy atd., okněžněný hrabě Habsburgu, Flander, Tyrolska atd., atd.“

Krátký titul:

„My, Josef Druhý, z Boží milosti římský císař, na všechny časy rozmnožitel říše, král Německa, Uher a Čech, arcivévoda Rakouska, vévoda Burgundska a Lotrinska atd., atd.“

Použité zdroje

VOCELKA, Karl a Lynne HELLER. Život Habsburků: kultura a mentalita jednoho rodu. Praha: Plejáda, 2012, s. 147 – 148. ISBN 978-80-87374-94-8. Dostupné také z: https://ndk.cz/[…]/uuid:c41f6fe0-2d23-11e8-af9f-5ef3fc9bb22f
https://ebadatelna.soapraha.cz/a/2281/4

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2024 10:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu