Prokrastinace v souvislostech

Text dotazu

Dobrý den,
prosím, může nějak prokrastinace (chorobné odklání) souviset se sociální fobií?

Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,
 
ve zdrojích je prokrastinace často spojována s tzv. rozhodovací paralýzou. Rozhodovací paralýza dle publikace „Konec prokrastinace“ Petra Ludwiga souvisí s širokým potenciálem, který nám moderní globalizovaná společnost nabízí, jinými slovy máme tolik možností volby, že je pro nás čím dál složitější se pro nějakou z nich rozhodnout. Proces zvažování pro a proti nám ubírá čas i energii a výsledek často není žádný. Prokrastinujeme a tak rostou i naše úzkosti, frustrace a výčitky. Chronická prokrastinace souvisí pak s dlouhodobým stresem a jeho následky: pocity selhání či viny, depresemi, duševní krizí, syndromem vyhoření a ztrátou produktivity. Dalšími možnými faktory, které k prokrastinaci přispívají, jak poukazuje bakalářská práce Veroniky Veselé, jsou: dovednosti seberegulace, sebe-prezentace, efekt stáda, vnější a vnitřní motivací a další. Dále je také popisován například vztah prokrastinace a impulzivity, neuroticizmu, svědomitosti a úzkosti. Kniha Odložím to na zítra Kathrin Passig popisuje souvislost prokrastinace také s inteligencí, zlozvyky, perfekcionismem, ctižádostí a dalšími faktory.
 
Zdrojů, které poukazují konkrétně na souvislost mezi sociální fóbií (social anxiety nebo také social anxiety disorder) a prokrastinací se nám podařilo nalézt několik, níže najdete výběr několika z nich. Pro další hledání doporučujeme využít například multivyhledávač EDS, https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/multivyhledavac-eds, nebo volně přístupnou databázi Google scholar, https://scholar.google.com/.
 
*TARMAN, G. Z.; SARI, B. A. Correction to: The Mediating Role of Mindfulness on Social Anxiety and Procrastination. International Journal of Mental Health and Addiction, [s. l.], p. 1, 2022. DOI 10.1007/s11469-021-00649-1. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssjs&AN=edssjs.6B318D8C&lang=cs
*KO, C.-Y. A.; CHANG, Y. Investigating the Relationships Among Resilience, Social Anxiety, and Procrastination in a Sample of College Students. Psychological Reports, [s. l.], v. 122, n. 1, p. 231–245, 2019. DOI 10.1177/0033294118755111. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=134343978&lang=cs
*TRAS, Z.; GÖKÇEN, G. Academic Procrastination and Social Anxiety as Predictive Variables Internet Addiction of Adolescents. International Education Studies, [s. l.], v. 13, n. 9, p. 23–35, 2020. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1266475&lang=cs
*KÜÇÜKAL, M.; SAHRANÇ, Ü. Examining the Relationships among Internet Addiction Procrastination Social Support and Anxiety Sensitivity. Education Quarterly Reviews, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 320–334, 2022. DOI 10.31014/aior.1993.05.01.443. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=155850779&lang=cs.
*YING WEI; SHIJIN YU. The Relationship Between Academic Procrastination and Mobile Phone Addiction Tendency of College Students in the Context of Epidemic Period: the Mediating Effect of Anxiety‐Depression‐Stress. International Journal of Social Science and Education Research, [s. l.], n. 4, p. 593, 2022. DOI 10.6918/IJOSSER.202204_5(4).0095. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsarl&AN=edsarl.P20190819001.202204.202203170001.202203170001.593.597&lang=cs
*TARMAN, G. Z.; SARI, B. A. The Mediating Role of Mindfulness on Social Anxiety and Procrastination (Aug, 10.1007/s11469-021-00637-5, 2022). INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION, [s. l.], 2022. DOI 10.1007/s11469-021-00649-1. Dostupné z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswsc&AN=000837577400003&lang=cs
*Study Findings from Yuan Ze University Broaden Understanding of Anxiety Disorders (Investigating the Relationships Among Resilience, Social Anxiety, and Procrastination in a Sample of College Students). [s. l.], 2019.
 
Zajímavým zdrojem vy pro Vás mohla být také kniha Procrastination and task avoidance: theory, research, and treatment dostupná jako e-kniha v rámci služby Ebook central, viz: FERRARI, Joseph R. Procrastination and task avoidance: theory, research, and treatment [online]. New York: Springer Science+Business Media LLC, 1995, ©1995. Plenum Series in Social/Clinical Psychology [cit. 2022-09-01]. ISBN 978-1-4899-0227-6. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=3086852.

Použité zdroje:
*LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace: [jak přestat odkládat a začít žít naplno]. V Brně: Jan Melvil, 2013. ISBN 978-80-87270-51-6. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c1912080-9702-11e4-a808-005056827e52
*PASSIG, Kathrin a LOBO, Sascha. Odložím to na zítra: jak si zorganizovat život bez zbytečného organizování. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-666-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7b0d1910-53a6-11e4-bc71-005056827e52
*SOLAROVÁ, Veronika. Psychologické příčiny prokrastinace [online]. České Budějovice, 2022 [cit. 2022-09-01]. Dostupné z: https://theses.cz/id/fcmrxm/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta. Vedoucí práce Mgr. et Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.
*VESELÁ, Veronika. Vztah behaviorálně aktivační a behaviorálně inhibiční dimenze temperamentu, úzkostnosti, svědomitosti a prokrastinace [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-01]. Dostupné z: https://theses.cz/id/duvkro/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.08.2022 23:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu