Prokop Novák

Text dotazu

Dobrý den, kdy prosím zemřel Prokop Novák (nar.
1886), ředitel Státního ústavu těsnopisného a autor vícero učebnic
těsnopisu, osoba o identifikačním čísle jk01090510 v databázi NK ČR? Jsou
jeho díla již autorskoprávně volná?

Odpověď

Dobrý den,

prošli jsme dostupné biografické i další zdroje, ale datum úmrtí Prokopa Nováka se nám bohužel nepodařilo dohledat. Nejaktuálnější zmínka, kterou jsme v souvislosti s P. Novákem nalezli, se objevuje v Národních listech z 20.1.1932 (v digitalizované podobě volně dostupné v systému Kramerius NK ČR - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9499580 ) v oznámení o výročí 80. narozenin profesora Engelberta Nováka, otce Prokopa Nováka (článek sice uvádí Prokopa jako synovce, nicméně správně je syn, viz oprava NL z 26.1. - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9498891 ).

Můžete se ještě zkusit obrátit na Památník národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/)  nebo Státní těsnopisný ústav (http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav ), kde byste mohl získat požadované informace.

Díla jsou obecně chráněna po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.

Bez prokazatelné informace o datu úmrtí autora, nejsme schopni říci, zda jsou jeho díla již volná. Na některých dílech se také Prokop Novák podílel s dalšími autory, v tom případě je třeba brát v úvahu i majetková práva těchto osob. Pokud je dílo vytvořeno jako spoluautorské, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.

Viz § 27, odst. 1 a 2 Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) - https://studujte.nkp.cz/najit-studijni-pomucku/autorsky-zakon.

Uvádíme příklady některých zdrojů, které jsme prohledávali:

* World Biographical Index Online (https://text.nkp.cz/sluzby/mikrofise) - placený zdroj, dostupný v Národní knihovně ČR pouze pro registrované uživatele, rejstřík k mikrofišové kolekci World Biographical Archive

* Databáze autorit Středočeské vědecké knihovny v Kladně (https://svkkl.cz/pamatky-mista-a-osobnosti-regionu)

* Digitální knihovna Kramerius NK ČR (http://kramerius.nkp.cz )

* Katalog (obsahující i autority) Městské knihovny v Praze (http://search.mlp.cz/#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:-amp:viewMode-eq:full)

* ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl )

* Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz )

* Google Books (http://books.google.cz )

* Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx )

* Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / redigoval Vladimír Forst [et al.]. Díl 3. M-Ř, sv. I. M-O. Praha : Academia, 2000. 728 s.; 24 cm. ISBN 80-200-0708-3.

* Český biografický slovník XX. století / Josef Tomeš a kolektiv. . II. díl: K-P. Praha ; Litomyšl : Paseka : P. Meissner, 1999. 649 s ; 24 cm. ISBN 80-7185-246-5.

a další.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2012 15:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu