Projekty vzdělávání dětí v ekonomických oblastech

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych dětem končící základní školu a dětem studující střední školu pomoci ke kvalitnějšímu ekonomickému a finančnímu vzdělání do života. Pracuji ve výrobní firmě a o finanční otázky „běžného občana“ se zajímám již od svého studia na vysoké škole. Protože s dětmi nepracuji jako vzdělávací pracovník, napadla mne cesta komixu, prostřednictvím kterého bych mohl děti zaujmout a osvětlit jim např.: proč studovat, jak si najít práci, jak rozeznat lichváře, proč inflace škodí především zaměstnancům apod.
Můžete mi prosím doporučit, na koho se mám se svým projektem obrátit. Existuje nějaký oběžník, organizace, škola nebo ministerstvo, které se podobnými projekty zabývají? Nebo se dá ucházet o nějaký grant?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

vzděláváním dětí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti se zabývají tyto projekty a organizace:

- Rozumíme penězům (http://www.rozumimepenezum.cz/)
- Příprava a pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách: Implementace standardů finanční gramotnosti v neformálním vzdělávání (http://crdm.cz/view.php?cisloclanku=2011010008)
- ABC Finančního vzdělávání (http://www.abcfv.cz/)
- FinančníVzdělávání.cz (http://www.financnivzdelavani.cz/)
- Finanční gramotnost pro dětské domovy (http://www.cofet.cz/stranka/projekty-a-vz/projekty-v-realizaci/financni-gramotnost-pro-detske-domovy-fg-dd/79/)
- FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. (http://www.financnigramotnost.eu/cs/)
- Česká společnost ekonomická (http://www.cse.cz/)

Články zabývající se touto problematikou je možné hledat např. v Učitelských novinách (Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS. Dostupné také z: <http://www.ucitelskenoviny.cz>. ISSN 0139-5718.).

Užitečným zdrojem kontaktů by také mohl být Metodický portál www.rvp.cz, kde je možné zapojit se do diskuze s učiteli (http://rvp.cz/filtr-ZVPD-DC-1).

Co se týče orgánů státní správy, problematikou finančního vzdělávání  se zabývá Ministerstvo financí (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/fintrh_fin_vzdelavani.html) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/financni-gramotnost). Finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (http://www.esfcr.cz/) je možné čerpat v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013).

V případě, že budete chtít vydat knihu vlastním nákladem, mohlo by Vám pomoci např. vydavatelství Nová Forma (http://www.novaforma.cz/) nebo Knihovnicka.cz (http://www.knihovnicka.cz).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2012 08:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu