Projekty na podporu četby

Text dotazu

Dobrý den,
píši maturitní práci na téma Vlivy podporující četbu čtenáře a jeho motivace. Potřebovala bych zjistit, zda na nějakých stránkách můžu nalézt seznam světových projektů na podporu četby. Nejlepší by pro mě bylo, kdyby tyto stránky byly v češtině a obsahovaly informace o těchto projektech.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zasíláme Vám odkaz na odbor knihovnictví Národní knihovny,  http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=12_Cten.htm, který obsahuje mj. odkaz na -Projekty na podporu četby -Elektronické knihy a knihovny -Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2010 -Reading Online - An electronic journal of the International Reading Association  -mezinárodní seminář Čtenářství, jeho význam a podpora (Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu), a další.

doporučený odkaz : http://www.ctenipomaha.cz/cs/Knihy

Pokud jde o mezinárodní projekty, za základní dokument je možné považovat Manifest IFLA/Unesco o veřejných knihovnách, http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ifla.pdf.
Tento Manifest je připraven ve spolupráci s Mezinárodní federací knihovnických asociací a institucí (IFLA).
Manifest je zveřejněn ve více než dvaceti jazycích na webových stránkách IFLA , http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm.
Tento Manifest proklamuje přesvědčení UNESCO o tom, že veřejná knihovna je živoucím nástrojem vzdělávání, kultury a informační činnosti a nezbytným prostředkem podpory míru a duchovního rozvoje lidstva.
UNESCO proto vyzývá všechny vlády a místní samosprávy k aktivní podpoře veřejných knihoven.
Jádrem služeb veřejné knihovny by měly být následující klíčové činnosti vztahující se k informacím, gramotnosti, vzdělávání a kultuře:

vytváření a posilování čtenářských návykù od raného dětství, podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupnů školského vzdělávání, podpora tradice lidové slovesnosti, zpřístupňování všech druhů obecních informací, podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit, http://www.ifla.org.

Příklady záznamů o knihách z báze NKC, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze :
 -[Č.záznamu: 000074426]
Podpora čtení a čtenářské gramotnosti na základní škole [elektronický zdroj] / Romana Cichá
In: Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. -- ISSN 1804-4255. -- Roč. 25, č. 2 (2011)
- [Č.záznamu: 001116936]
Alternativní cesty ke čtenářství / Vlasta Řeřichová ; Masarykova univerzita. -- Olomouc : [s.n.], 1992. -- 163 s.  
- [Č.záznamu: 001962949]
Čtenářská propedeutika / Kateřina Homolová. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. -- 85 s. 
- [Č.záznamu: 001821835]
Literární výchova jako cesta k četbě : sborník z mezinárodního semináře. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008. -- 173 s. 
- [Č.záznamu: 002392373]
Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti : příklady dobré praxe / Radka Wildová (ed.). -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. -- 59 s.     
- [Č.záznamu: 002161176]
Uživatelská propedeutika / [Kateřina Homolová]. -- 1. vyd.. -- Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2010. -- 196 s.                   
 - [Č.záznamu: 002127141]
Jací jsme čtenáři? : sborník z mezinárodního semináře / Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky a slavistiky. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. -- 143 s.

V případě dalších dotazů týkajících se zejména severských zemí, můžete kontaktovat Mgr. Salátovou z odboru knihovnictví Národní knihovny, mail : Renata.Salatova@nkp.cz.

Doporučený odkaz  : http://kiv.jib.cz/vyhledavac

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.01.2013 10:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu