Projektové financování

Text dotazu

Prosím, zde Vaše knihovna nedisponuje touto
odbornou publikací.
Jedná se o projektové financování velkých investičních projektů, odlišné
např. od financování pomocí dlouhodobého investičního úvěru. Příprava
projektového financování je velmi náročná a právě banka nám doporučila tuto
publikaci nastudovat, ale nemůžeme ji sehnat.

Odpověď

Posílám vám seznam vybrané literatury, časopiseckých článků a internetových

odkazů, ze kterých je možné čerpat informace k projektovému finacování.

Principy projektového financování v různých oblastech jsou zpravidla

popsány na webových stránkách bank nebo finančních či poradenských

společností, které se tímto zabývají.

 

Projektové financování je financování samostatného, za účelem realizace

projektu založeného subjektu (SPV - Special Purpose Vehicle). U takovéto

účelově založené společnosti poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a

příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, ze kterých bude splácen úvěr, a

aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru.

 

Literatura:

 

Černohlávková, Eva - Machková, Hana - Sato, Alexej:  Mezinárodní obchodní

operace. Praha, Grada 2003.

Jílek, Josef: Finanční rizika. Praha, Grada 2000.

Valach, Josef: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha,

Ekopress 2001.

Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press 1996.

Freiberg, F.: Cash flow. Management Press 1997.

Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha, Linde 2001.

Brealey, R.A. - Myers, S.C.: Principles of Corporate Finance, Boston 2006.

Gatti, S.: Project finance in theory and practice. Elsevier 2008.

 

 

Články:

 

Pohanka, Jiří: Projektové financování, nástroj k financování rozsáhlých

investic. Bankovnictví, 2003, č. 1

Pohanka, J.: Rizika v projektovém financování. Bankovnictví, 2003, č.2

 

Internetové zdroje:

 

http://www.mesec.cz/clanky/projektove-financovani-aneb-proc-bankeri-placou/

http://www.csob.cz/bankcz/cz/Firmy/Korporace-Instituce/Sluzby-a-produkty/Projektove-financovani/default.htm

http://www.fce.vutbr.cz/veda/dk2003texty/pdf/5-1/np/mockova.pdf

http://www.vokac.cz/projekty-projektyteorie.html

http://www.ceb.cz/content/view/85/32/

http://www.seminarky.cz/Posouzeni-moznosti-projektoveho-financovani-648

http://bankovnictvi.ihned.cz/c4-10004490-12811170-900000_d-financni-instrumenty-v-projektovem-financovani

www.businessinfo.cz

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 08:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu