Projekt na záchranu kulturní památky

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se vytvořit projekt na záchranu kulturní památky. Ráda bych si
připravila materiál pro potencialního investora. Mohla byste mi doporučit
literaturu, která mi řekne, co by takový projekt měl obsahovat?

Odpověď

Dobrý den,

zasílám seznam možných zdrojů k tématu vaší práce, nejvíce konkrétních informací by mělo být na webových stránkách Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a NIPOSu (zde je i veřejně dostupná knihovna). Další zdroje je možné hledat v Souborném katalogu VŠE na adrese https://knihovna.vse.cz/, v Souborném katalogu ČR na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc nebo prostřednictvím portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/.

Literatura:

Patočka, Jiří: Lokální a regionální kultura v České republice :  kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví / Jiří Patočka, Eva Heřmanová. Praha : ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-347-8 (váz.).

Pek, Tomáš: Stavební památky :  specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-462-8 (brož.)

Kesner, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-1104-4 (váz.).

Hájek, Tomáš: Zánik a vznik památkových péčí :  filozofie památkové péče. Praha : Epocha, 2005. ISBN 80-86328-71-6 (brož.).

Hlobil, Ivo:  Památky vašeho města jsou váš kapitál :  památkové aspekty regenerace historických částí měst. Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1993. ISBN 80-85124-24-6 (brož.)

Hlobil, Ivo: Na základech konzervativní teorie české památkové péče : výbor z textů. Praha : Národní památkový ústav ;   V Olomouci : Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-87104-32-3 (váz.)

Hudeček, Jiří: Proč a jak veřejně i soukromě financovat zachovávání památek a regeneraci chráněných území. Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 1995. ISBN 80-902096-0-2 (brož.).

Hudeček, Jiří: Ekonomické pohledy na památkové statky našich měst. Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1992. ISBN 80-85124-15-7 (brož.)

Macháček, Jaroslav: Ekonomické souvislosti využívání kulturně historických lokalit. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0756-0 (váz.)

Johnová, Radka: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0 (brož.)

Johnová, Radka: Arts marketing :  marketing umění a kulturního dědictví / Radka Johnová, Jitka Černá a kol. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1276-1 (brož.).

Vajčner, Jiří: Úvod do památkové péče  několik poznámek o historii památkové péče, zakládání ochrany věcí jako kulturních památek, evidenci památkového fondu, mezinárodním rozměru památkové péče a o dalších příbuzných oborech památkové péče v České republice a ve světě: Praha : Institut pro místní správu, 2009. ISBN 978-80-86976-16-7 (brož.).

Závěrečné práce (nejsou volně dostupné):

Pokorný, Matyáš: Historie, rekonstrukce a využití kulturní památky (případová studie auly Gymnásium Benešov) [elektronický zdroj] / Matyáš Pokorný. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011.

Berková, Lucie: Minulost, současnost a budoucnost zámeckého areálu v Chotýšanech [elektronický zdroj]. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2010.

Zatloukalová, Edita: Možnosti financování kulturních památek soukromých vlastníků. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2010

Pelcová, Veronika: Ekonomické projekty v oblasti využití památek v České republice. Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2009.

Stemberg, Audrey:  Sponzoring umění / Sponzoring a Art banking v Unicredit Bank. Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská, 2011

Právní normy:

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna: č. 227/2009 Sb.)

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. ledna 2001 č. 40 o aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky)

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. o st. památkové péči, znění platné od 1. 1. 2003

Internetové zdroje:

https://www.npu.cz/cs

https://www.mkcr.cz/

https://www.nipos.cz/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

18.01.2012 15:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu