progresivního zdanění příjmů

Text dotazu

V rámci diplomové práce zamýšlím analyzovat vliv progresivního zdanění příjmů na vývoj ekonomiky v krizi - zda opravdu dokáže tento vestavěný stabilizátor fiskální politiky vyhladit průběh hospodářského cyklu. Pomohl by mi jakýkoli zdroj zabývající se srovnáním jednak daňových systémů (progresivní, regresivní, rovný), případně zdroj, který by se zabýval přímou účinností vestavěných stabilizátorů na vývoj ekonomiky, resp. vyhlazování hospodářských cyklů, se zaměřením na progresivní zdanění, prosím.
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

 

Jako odpověď na Váš dotaz jame vybrali následující literaturu:

BOHÁČ, Radim, ed. Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010: soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference = Current Issues of Finance and Financial Law from the Viewpoint of Fiscal and Monetary Promotion of Economic Growth in the Countries of Central and Eastern Europe after 2010: collection of papers from the IXth international scientific conference = Aktual'nyje problemy finansov i finansovogo prava s točki zrenija fiskal'nogo i monetarnogo pooščrenija chozjajstvennogo rosta v stranach srednej i vostočnoj Jevropy posle 2010 goda: kompleks special'nych statej na IX meždunarodnoj naučnoj konferencii. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 888 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-57-8.

KOLÁŘ, Pavel a VESELÁ, Monika. Ekonomie a ekonomika. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006. 323 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice; 4. ISBN 80-7357-218-4.

KUBÁTOVÁ, Květa, ed. Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 159 s. ISBN 978-80-7357-609-7.

Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2010. 131 s. ISBN 978-80-7378-150-7.

HÁJEK, Ladislav. Ekonomie, daně a ekonomika. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 146 s. ISBN 978-80-7041-633-4.

PAPOUŠKOVÁ, Zdenka a kol. Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. Vyd. 1. Olomouc: Iuridicum Olomoucense ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2012. 215 s. ISBN 978-80-87382-30-1.

 

Omlouváme se Vám za opožděnou odpověď. Dohledání vhodné literatury není jednoznačné. K vypracování odpovědi na Vaše zadání bylo nezbytné si objednat poměrně rozsáhlou část fondu ze skladišť.

Doporučená literatura:

SAMUELSON, Paul Anthony a NORDHAUS, William D. Ekonomie: 19. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2013. xxiv, 715 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-205-0629-0.

Evropské finanční systémy ...: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005-2011.

European Financial Systems ...: proceedings of the ... international scientific conference ... Brno: Masaryk University, [2012]- .

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2014 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu