Progresívní daňový systém

Text dotazu

Potřebovala bych doporučit konkrétní literaturu,
kde bych mohla získat podklady k tématu Progresivní daňový systém.

Odpověď

Zasílám seznam vybrané literatury a dalších zdrojů k tématu "Progresívní

daňový systém":

 

Vančurová, Alena: Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva.

Praha, VOX 2008.

Kubátová, Květa: Daňová teorie a politika. Praha, Aspi 2003.

Kubátová, Květa: Optimalizace daňového systému. Praha, Eurolex 2004.

Loužek, Marek: Rovná daň. Praha, CEP 2002.

Basham, P.: Rovná daň - principy a otázky. Praha, CEVRO 2001.

Musgrave, R. A.: Veřejné finance v teorii a praxi. Praha, ManagementPress

1994.

Pudil, P.: Zdanění a efektivnost. Praha, Eurolex Bohemia 2004.

Široký, J.: Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha, Beck 2003.

 

Kubátová,K.: Mají současné daňové systémy alternativu?  In.: Acta

Oeconomica Pragensia, 1999, roč. 7, č. 7, s. 444-454.

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

http://business.center.cz/

http://petrmach.cz/cze/rubrika.php?ID=4

http://www.sagit.cz/pages/uvod.asp?cd=2&typ=r

http://cepin.cz/cze/index.php

http://www.finance.cz/

 

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

15.01.2009 12:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu