Proglas

Text dotazu

Dobrý den, mohla bych se prosím zeptat, kdy byl
napsán Proglas (prosím o co nejpřesnější dataci). Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Proglas je první staroslovienské literární dílo, jehož autorem je svatý Konstantin Filozof.

Konstantin Filosof (827-869), známější pod jménem svatý Cyril, je s nejvyšší mírou pravděpodobnosti autorem této první slovanské básně vůbec, nazvané Proglas, podle jejího prvního slova, které znamené tolik co předmluva, předzpěv, prolog.

Konstantin spolu se starším bratrem Metodějem přišel roku 863 na území našich předků k panovníkovi Rastislavovi z řeckého města Soluně. Rastislav si vyžádal na byzantském císaří Michaelovi III. učitele, kteří by byli schopni šířit křesťanství a s ním spojenou vzdělanost v řeči srozumitelné Staromoravanům.

Někdy v rozpětí let 863-867, tudíž po dokončení překladu celého čtveroevangelia na novém velkomoravském působišti a před odchodem do Říma, vytvořil Konstantin Filosof skutečný básnický klenot, který nemá obdoby v soudobých evropských literaturách, zejména v té části, jež byla psána už v národních jazycích, nikoli v latině. Proglas se skládá ze 110 veršů souvislého textu a byl napsán v hlaholici či glagolici, vůbec prvním slovanském písmu, které vytvořil Konstantin Filosof.

Proglas svatého Konstantina Filozofa se nám nezachoval v původní hlaholici, nýbrž jen ve čtyřech přepisech do pozdější cyrilice (nejstarší je ze 13. a nejmladší za 16. století, přičemž první tři jsou srbské, poslední ruský).

Cyrilice bylo písmo vynalezené pravděpodobně Konstantinem Preslavským, žákem svatého Metoděje. Byl to on, kdo nově adaptované písmo rozšifroval v devadesátých letech devátého století na Balkáně, v nynějším Bulharsku, a cyrilici nazval na počest prvního z našich prvoučitelů: Konstantina Filozofa-Cyrila, cyrilicí.

zdroj :

Konstantin Filosof - sv. Cyril. Proglas. Praha : Slovensko-český klub, 2006 (přepis z cyrilice do latinky podle překladu Viliama Turčányho)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.02.2011 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu