Profesor Loschmidt

Text dotazu

Prosím o informace o profesoru \"Lochsmitovi\" - obor chemie, který má pamětní desku na Střední průmyslové škole v Ostrově nad Ohří. Napsal knihu Chemické studie.

Odpověď

Zpětně jsme dohledali informace o profesoru Loschmidtovi (jméno Lochsmit je pouze nesprávný přepis). Johann Josef Loschmidt se narodil 15. března 1821 v Počernech u Karlových Varů v rodině chudého zemědělce. Je jedním ze zakladatelů atomové fyziky, zabýval se také chemií (často bývá označován jako otec molekulového modelování), elektrodynamikou, mechanickou teorií tepla, optikou a krystalografií. Byl profesorem fyziky a chemie na univerzitě ve Vídni. Byl velice nadaný a toto nadání rozpoznal vesnický farář Adalbert Čech, který mu pomohl studovat na piaristickém gymnáziu v Ostrově (1833 - 1837). Poté Loschmidt pokračoval ve studiích na gymnáziu v Praze. Absolvoval filozofickou faktultu na Karlově univerzitě, kde studoval dva roky. V roce 1846 získal na vídeňské Polytechnice bakalářský titul (fyzika a chemie), studoval také na vídeňské univerzitě (mj. filosofii, matematiku, fyziku a chemii). Po ukončení studií se Lochsmidt neúspěšně pokoušel získat místo na vídeňské univerzitě. V roce 1856 začal učit na střední škole ve Vídni fyziku, chemii, aritmetiku a účetnictví. Na škole měl také svou malou laboratoř.
Roku 1856 zaslal vídeňské Akademii práci, ve které odvodil tzv. Loschmidtovo číslo. Loschmidtova konstanta udává počet molekul v 1 metru krychlovém ideálního plynu za normálních podmínek. V podstatě se jedná o jiné vyjádření Avogadrovy konstanty. V roce 1861 navrhuje Loschmidt tzv. kruhovou strukturu popisující tvar sloučenin uhlíku. V brožuře Chemische Studien I popsal schopnost atomů uhlíku tvořit vzájemnými vazbami prstencové molekuly. Popsal benzenové jádro. Známé je jeho grafické znázornění molekul. Práce ale byla tehdejší vědou ignorována a objev je připisován jinému vědci. August Kekule (1829-1896) ale zveřejnil své závěry o jádru benzenu až 4 roky po Loschmidtovi.
V roce 1865 Loschmidt publikoval článek Sitzungsber, ve kterém jako jeden z prvních celkem přesně, za pomocí kinetické teorie plynů, určil velikost molekul.
Nejpodrobnější informace o Johannu Josefu Loschmidtovi naleznete na stránkách http://www.loschmidt.cz/ Další informace např.: Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950. Bd. 5., Lange v.Burgenkron-[Maier] Simon Martin. -- [S.l. : s.n.], 1972 - str. 326 - 327 webové stránky: http://www.converter.cz/fyzici/loschmidt.htm

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 11:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu