Profesor a knihovník Tomáš Cimrhanzl

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych nalezla podrobnější životopis plzeňského knihovníka Tomáše Cimrhanzla. Můžete mi pomoci?

Odpověď

Dobrý den,

o osobě plzeňského středoškolského profesora a knihovníka Tomáše (Tůmy) Cimrhanzla (1840 - 1899) můžete nalézt několik dobových článků (povětšinou nekrologů) a dalších drobných zmínek v dobovém tisku prostřednictvím digitálních knihoven Kramerius 3 (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do ) a Kramerius 5 (https://kramerius5.nkp.cz/):

 

"1876, konec roku Město zřídilo obecní knihovnu, která půjčovala knihy zábavné i odborné. O založení se zasloužil prof. Tomáš Cimrhanzl, který ji po 25 let spravoval."

DOUŠA, Jaroslav a Ivan MARTINOVSKÝ. Dějiny Plzně v datech: od prvních stop osídlení až po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 145. ISBN 80-7106-723-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f51a70e0-504f-11e9-918e-5ef3fc9ae867

 

"Vůbec první veřejná knihovna, která je v Plzni doložena, byla ustavena jako Obecní knihovna města Plzně obecním zastupitelstvem města roku 1876.  Její činnost je spojena s plzeňským Literárním spolkem. Jedním z iniciátorů jejího vzniku byl gymnaziální profesor a posléze její první správce Tomáš Cimrhanzl. Sídlila v poschodí soukromého domu, ve dvorním traktu, na Jungmannově (dnes Americké) třídě č. 41 (dnes č. 8). Roku 1919 k ní byla přičleněna městská čítárna založená roku 1901, která se nacházela v budově bývalých městských lázní v dnešních sadech 5. května. "

MORÁVKOVÁ, Naděžda. Miloslav Bělohlávek a Plzeňská historická škola: cesty plzeňského odborného dějepisectví, Část I., (Od počátků do roku 1965). Plzeň: Ševčík, 2008. s. 76. ISBN 978-80-7291-202-5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:6a248520-c756-11e3-bb44-5ef3fc9bb22f  (další historie knihoven v Plzni  - viz kapitola 2.2.1.8. Knihovny města Plzně - veřejná a vědecká (76 - 79).

 

Nekrology a vzpomínkové články

* Profesor Tomáš Cimrhanzel. Plzeňské listy. 1899, r. 35, č. 148, s. 1 - 2. https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7970b5ba-3ef9-4f85-940d-46736b7c009a

*  Vzpomínka na + prof. Cimrhanzla. Plzeňské listy. 1899, č. 149 (4.7.), s. 1 - 2. Plzeňské listy. 1899, č. 149 (4.7.), s. 1 - 2.  Dostupné také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22815909     

* Professor Tomáš Cimrhanzel. Ohlas od Nežárky. 1899, r. 29 , č. 28 (8.7.), s. 1. Dostupné také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8003930  

* Professor Tomáš Cimrhanzel. Budivoj. 1899, r. 35, č. 54 (6.7.), s. 2. Dostupné také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4937798

* Osvěta: listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Praha: Václav Vlček, 1899, 29(12). s. 1126. ISSN 1212-026X. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:55bcede0-cbbd-11e4-b880-005056825209  

* 40 let od smrti prof. T. Cimrhanzla. Český deník. 1939, r. 28, č. 179 (1.7.), s. 3. Dostupné také z počítačů knihovny: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4781402    

Slovníková hesla:

* Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. - Praha : Otto, 1888-1909.

* Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. - Praha : "Československý kompas", 1925-1933.

* Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973

* Podobizna a heslo v: Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých. Praha: Jos. R. Vilímek. 1899. s. 128 a  183. - Dostupné také z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/19246455  ; http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/19246353   

  

Další články a hesla:

* Poděkování rodiny: Plzeňské listy. 1899, č. 150 (5.7.), s. 6.  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22473116

* Jmenování. Plzeňské noviny. 1867,  r.  3, č. 101, s. 2.   URI: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5131949

* https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Cimrhanzl  

 

 Pojednání o Městské knihovně v Plzni: 

* Z našich knihoven a čítáren: Městská obecná knihovna král. města Plzně. České knihovnictví. 1900, č. 3, s. 79 - 84. Dostupné také z počítačů knihovny: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17385693   

* Počet svazků v knihovně: Plzeňské listy. 1896 , č. 14 (1.2.), s. 2.  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22786951

Bakalářská a diplomová práce:

* Historický vývoj Knihovny města Plzně v období 1945-1989: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/4815

* Kulturní instituce Plzně - Knihovna města Plzně, Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje a Knihovna Západočeského muzea v Plzni: https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/14547  

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2020 16:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu