Prof. PhDr. Josef Dubský, DrSc. (hispanista, UK)

Text dotazu

Dobrý den,

mohli byste mně, prosím pěkně, sděliti, neboť v tom k dnešnímu dni panuje očividná nejasnost (vizte doc. PhDr. Josef Dubský, CSc. např. na české verzi wikipedie, stejně tak na www.cbdb.cz a www.databaze-prekladu.cz), kdy a za jaké práce vůbec nabyl Josef Dubský tyto uvedené akademické tituly (tzn. PhDr., doc., CSc. => DrSc. a prof.)? Je-li to tedy skutečně pravda.

Post Scriptum: V případě, že by výše uvedené akademické hodnosti opravdu souhlasily, bylo by to uvedeno nesprávně ještě také na aut.nkp.cz (tj. na stránce NK ČR).

Mnohokrát Vám děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

dle všech dostupných biografických hesel byl profesor Josef Dubský držitelem titulů PhDr., Csc., DrSc. a  Prof. Většina článků k jeho osobě uvádí zápis: Prof. Dr. Josef Dubský, DrSc.

 

"DUBSKÝ, JOSEF  * 7. 2. 1917, Josefov - + 27. 2. 1996, Praha | Romanistika, hispanistika, lexikológie, lexikografie, stylistika Josef Dubský studoval na FF UK obory čeština a francouzština, 1946 získal titul PhDr., 1960 CSc., 1977 DrSc, 1964 se habilitoval na VŠE, 1982 byl jmenován profesorem románské filologie a špan. jazyka na FF UK. 1995 se stal emeritním profesorem téže fakulty. Působil dále na FF brněnské univerzity, na Univerzitě 17. listopadu v Praze a také jako hostující profesor na Universidad de Oriente v Santiagu de Cuba a Universidad Autonoma v Madridu.

Byl vedoucím katedry na VŠE a na Univerzitě 17. listopadu, kde se stal rovněž ředitelem Institutu překladatelství a tlumočnictví. Po dvě období působil jako předseda KMF, byl čestným předsedou Česko-špan. společnosti a Asociace učitelů španělštiny ČR. 1992 byl jmenován komturem Řádu Isabely Katolické.

Mezi jeho hlavní zájmy patřila špan. stylistika (1967, 1969a, 1975, 1980a,b) a lexikológie (1963a,b, 1965, 1969b, 1977b, 1991, 1993) se zaměřením zejména na odborný text (1962/63, 1964, 1984a, 1993), lze jej také pokládat za zakladatele české hispanistické lexikografie ( 1959,1977a, 1996). Stranou jeho pozornostinezůstávaly ani otázky obecně lingvistické (i960,1988a,b), psaní učebnic (1999) a dalších studijních materiálů." (celé heslo  si můžete přečíst  ve zmíněné knize)

Zdroj: ČERNÝ, Jiří a HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. str. 138 - 139)  (dostupné též z počítačů NK ČR v digitalizované podobě: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:dea9d5b0-b244-11e4-a130-001018b5eb5c )

 

"DUBSKÝ Josef - romanista, zakladatel české hispanistické lexikografie

* 7. 2. 1917 Josefov, f 27. 2. 1996 Praha "Vystudoval obor čeština - francouzština na Filozofické fakultě UK v Praze; po nedobrovolném přerušení za 2. světové války ukončil studium 1946. Ve stejném roce dosáhl titulu PhDr, 1960 se stal kandidátem filologických věd,1977 doktorem filologických věd. Roku 1964 se habilitoval jako docent VŠE,1982 byl jmenován profesorem románské filologie a španělského jazyka na FF UK v Praze. Roku 1995 mu byla udělena emeritní profesura FF UK.!" (celé heslo  si můžete přečíst  ve zmíněné knize)

Zdroj: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha: Libri, 1999.str. 113 - 114.

(dostupné též z počítačů NK ČR v digitalizované podobě: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:15573a10-395c-11e4-90aa-005056825209 )

 

Jeho disertační práce 1946/47: "Z funkčního vývoje francouzského hospodářského života"

zdroj:  TULACHOVÁ, Marie, ed. Disertace pražské university 1882-1953. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965.

S žádostí o zjištění jeho dalších akademických prací se prosím obraťte na vysoké školy, na kterých dané tituly prof. Dubský získal. V tištěných zdrojích je uvedená pouze již zmíněná disertační práce.

 

Další použité  bibliografické zdroje:

* Biografický slovník českých zemí. Vydání první. Praha: Libri, 2004- . svazků. ISBN 80-7277-214-7.

(dostupné též z počítačů NK ČR v digitalizované podobě: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:4248c120-388c-11e6-beb0-001018b5eb5c )

*  HLAVIČKOVÁ, V., VLASÁK, V. In memoriam profesora Josefa Dubského. Cizí jazyky 40 (1996-97), 1-2: 29-30.

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.04.2018 18:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu