Prodej Aljašky

Text dotazu

DObrý den, je známo z různých historických knih a publikací, že Rusové prodali Aljašku Spojeným státům americkým v roce 1867. Není mi však známo proč to tak bylo. Zajímalo by mě jaký k tomu mělo Rusko důvod. A jestli ruská společnost a církev měla na prodej Aljašky stejný názor či byla názorově rozdělena? Je přeci známo že Rusko nikdy ve své historii neprodalo dobrovolně ani píď ruské půdy a tady se jednalo o velký kus země byt za oceánem a byt třeba zmrzlé. Nerozumím tomu. Vždyť to bylo strategický výhodné území. Rusko by kontrolovalo celý Beringův průliv mezi Amerikou a Asií. A navíc by jako stát, jediný stát na světě mělo obsazené tři kontinenty ,čili Evropu, Asii a Ameriku.

Odpověď

Dobrý den,

prodej Aljašky USA měl několik příčin a byl spojen s aktuální politickou situací i s děním v ruském carství.

Jak jste napsal, prodej Aljašky se uskutečnil v roce 1867. Částka, kterou USA vyplatilo Rusku, se zvýšila během jednání z 5 milionů na  7, 2 milionů. Z americké strany se v prodeji angažoval ministr Seward a byl kritizován za to, že částka na odkoupení je příliš vysoká. O výskytu zlata na území Aljašky se tehdy nevědělo.

Na území Aljašky se nacházelo cca 800 ruských kolonistů a území bylo ve správě Rusko - americké společnosti.

To je několik faktů na úvod a nyní přejdeme na konkrétní příčiny toho, proč ruské carství Aljašku prodalo.

Ekonomických faktorů bylo několik: krize Rusko - americké společnosti i krize v samotném carství.

Dalším podstatným faktorem byla bezpečnost území. Kvůli slabému osídlení hrozila velká zranitelnost ruských osad. Jednalo se o americké kolonisty a útoky domorodých indiánů převyšujících počtem kolonisty.

Obavy z expanze amerických osadníků, kterých ovšem kvůli životním podmínkám na Aljašce nebyl velký počet, nebyly tolik opodstatněné.

Dalšími rizikovými faktory byla možná expanze USA nebo Velké Británie.

Na poli mezinárodní politiky si Rusko od prodeje Aljašky USA slibovalo dvě věci.

První mělo být posílení již tak dobrých vztahů USA s Ruskem a současně s tím i oslabení vlivu Velké Británie v oblasti Pacifiku.

Podstatné byly i vnitropolitické příčiny v samotném Rusku. V něm probíhaly v důsledku prohrané Krymské války a reformy. Na Rusko - americkou společnost bylo v té době pohlíženo již jako na zastaralou organizaci.

Jak jsme uvedli výše, na Aljašce bylo málo kolonistů a tím se zvyšovala bezpečností rizika. Příčinnou toho byla zaostalost politického a společenského zřízení, který velice znemožňoval  volný pohyb případných kolonistů.


Další příčinnou bylo kolonizační směřování Ruska. Jak jste uvedl ve své otázce, Rusko mohlo mít území na třech kontinentech, rozhodlo se však své zájmy směřovat  do Asii, konkrétně Mandžuska. K tomuto účelu měly sloužit peníze získané z prodeje Aljašky.

Z Ruska se měla stát kontinentální velmoc skrze připojovaná území, která na sebe měla navazovat a tvořit jeden celek. Do tohoto konceptu se území Aljašky nehodilo.

V roce 1857, tedy deset let před samotným prodejem, započala kampaň velkoknížete Konstantina za prodej Aljašky. Jako hlavní důvody uváděl neužitečnost a zranitelnost kolonií a také peněžní zisk z jejich odprodeje. Pro tento názor se nakonec podařilo získat i poradce v okruhu cara Alexandra II., ten následně s prodejem souhlasil. To je částečně i odpověď na Vaši otázku, jak reagovala společnost a církev, ta neměla v dané věci moc rozhodovat. Rozhodnutí bylo na carovi a vysoce postavených šlechticích.

 

Výše uvedený text berte prosím jako stručný souhrn a malé uvedení do historie prodeje Aljašky.

Pokud budete chtít vědět více, vyhledejte si bakalářskou práci Vojtěcha Andrše - Příčiny, které vedly Rusko k prodeji Aljašky v roce 1867. Z této práce jsme čerpali některé informace pro odpověď na Váš dotaz. Na konci práce najdete zdroje, ze kterých bylo čerpáno, při hlubším zájmu o tuto problematiku se do nich můžete podívat. Práce je volně dostupná k nahlédnutí v PDF souboru.

Použité zdroje

ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-026-5.

TINDALL, George Brown, David E. SHI a Alena FALTÝSKOVÁ. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-588-3.

ANDRŠ, Vojtěch. Příčiny, které vedly Rusko k prodeji Aljašky v roce 1867. Praha, 2016. 39 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.11.2019 14:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu