Prodej

Text dotazu

Dobrý den,mám dva dotazy. Když chci prodat svou sbírku pohlednic neporušuji zákon?Na druhé straně jsou uvedené adresy. Všechny pohlednice jsem si buď sama zakoupila nebo mně byli poslány.
A také mě zajímá prodej výrobku.Když vyrobím například tašku s Harrym Pottrem a poté ji prodám neporušuji autorský zákon?Jak se přestupek trestá?

Odpověď

Dobrý den,

 

k vašemu dotazu zasíláme informace - včetně často kladených dotazů, jako např. Komu patří autorská práva,Jaké jsou důsledky porušení autorských práv,  Co když existuje více než jeden majitel autorských práv,atd., které se nám podařilo dohledat ve Webarchivu Národní knihovny:

 

 

Následující výběr nejčastěji kladených otázek a příkladů nejběžnějších užití fotografií umístil v březnu roku 2014 na své internetové stránky britský Intellectual Property Office, obdoba českého patentového úřadu, který má v Británii na starost ochranu intelektuálního vlastnictví a do jeho gesce tedy spadají i autorská práva. Tento text, který je do jisté míry přizpůsoben českému prostředí, však v žádném případě není právní interpretací konkrétních případů, ale může čtenářům pomoci odhadnout možné důsledky určitého jednání. Nejde o finální právní názor – tím může být jedině rozhodnutí soudu.

 

Jak dlouhá je doba trvání autorských práv?

Doba trvání autorských práv závisí na tom, kdy obrázek vznikl. Obecně řečeno, autorská práva k obrazovým materiálům trvají po celou dobu života jejich autorů plus 70 let od konce kalendářního roku, v němž autor zemřel. To znamená, že fotografie mladší 70 let jsou stále chráněny autorským právem, a ty starší mohou také být chráněny, a to podle toho, kdy jejich autor zemřel.

U starých fotografií si člověk nikdy nemůže být stoprocentně jist, jestli něco je chráněno autorským právem, nebo ne, ale pokud víme, jak je fotografie stará, může nám to být dobrým vodítkem ke kvalifikovanému odhadu, jestli daný snímek je, anebo není chráněn autorskými právy. Na obrázku je třeba zachycena nějaká věc, která jej umožní datovat. Například snímek určitého typu automobilu může prokazovat, že fotografie zřejmě vznikla po roce, v němž se auto začalo vyrábět.

Co když existuje více než jeden majitel autorských práv?

Fotografie (nebo jiný obrazový materiál) může mít více majitelů autorských práv, pokud ji vytvořilo více autorů. Například kreslený vtip mohlo vytvořit několik umělců a ilustrátorů, kteří pak dají majiteli webových stránek licenci k jeho užití. Fotografie na webu také mohou být „zřetězené”. Pokud byste například chtěli použít fotografii A, jejíž součástí je fotografie B, pak byste potřebovali svolení od majitelů obou fotografií – A i B.

Co mám dělat, když nevím, kdo je majitelem autorských práv?

Autorské právo nepřestane platit jen proto, že majitele autorských práv nelze najít. U díla, u něhož je držitel autorských práv neznámý nebo jej nelze dohledat, není možné získat svolení k užití tohoto díla. Takovým dílům se říká osiřelá a podle dnes platných zákonů je nelze kopírovat. Chystaná změna zákona lidem za určitých okolností umožní kupovat si licence k užití těchto děl.

I když o majiteli autorských práv neexistuje žádný záznam, jakékoli neoprávněné užití fotografie bez patřičného svolení bude porušením autorských práv.

 

zdroj a doporučené odkazy:

http://fotomonitor.info/www/aut/faq2.asphttp://fotomonitor.info/www/aut/faq2.asp

https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon_(%C4%8Cesko,_2000)

http://www.patentcentrum.cz/sluzby-info/autorska-prava/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=kveten2015&gclid=CPr37NfHxtECFU6NGwodNI4K4Ahttp://www.patentcentrum.cz/sluzby-info/autorska-prava/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=kveten2015&gclid=CPr37NfHxtECFU6NGwodNI4K4A

http://www.patentcentrum.cz/sluzby-info/autorska-prava/co-je-mozne-chranit-autorskym-pravem/

 

 

Z uvedeného vyplývá, že tašku s obrázkem můžete využívat pro soukromé účely, ale další šíření, resp. obchodování zákon nedovoluje.

Sbírku pohlednic patrně chcete předat/prodat do soukromých rukou, takže zákon tímto neporušujete.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.01.2017 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu