Proč se v železničním názvosloví zachoval termín "ložený"?

Text dotazu

Dobrý den, zaujala mě stránka ptejteseknihovny.cz a vzpomněl jsem si na věc, která mi z hlediska jazyka léta vrtá hlavou.

Zatímco náklad je běžně naložen, položen, uložen atd. ve spojitosti s železnicí se vyskytuje i termín bez přípony: "ložený", který se v běžné řeči ani v jiných odvětvích nepoužívá (nebo jsem jej nezaznamenal). Běžně se používají slovní spojení: "Nákladní automobil je naložený.", "Říční člun je naložený.", ale "Nákladní železniční vagón je ložený". Jako termín jej pak lze nalézt i např. na přestavovačích tlakové brzdy, kde se před jízdou volí brzdný účinek podle zatížení vozu: prázdný - ložený.

obrázek:
https://docplayer.cz/[…]/3-1.jpg

Jak k tomu došlo, že tato forma slova, se v železniční tématice uchovala a osamostatnila, proč? Budu rád za jakoukoli byť jen vzdálenou informaci.

Odpověď

Vážený pane (...),

děkujeme za Váš dotaz. O slovesu „ložiti“ blíže pojednává článek z roku 1926 v časopisu Naše řeč. O využití slova ložený v souvislosti s vlakovou dopravou se přímo zmiňuje následující odstavec: „Pro toho, kdo správně jazykově cítí, nemohl by tedy výraz »vůz ložený« znamenati nic jiného než vůz kladený, někam ukládaný, ne však naložený. Potřebu tohoto výrazu vůz ložený v železničním názvosloví odůvodňují jeho [156]obránci tím, že je ho třeba k tomu, aby se vyjádřil rozdíl mezi vozem, který je aufgeladen, t. j. naložen na jiný vůz, protože je na př. porouchán a na vlastních kolech se k opravě dopraviti nedá (= vůz naložený), a mezi vozem, který je beladen, t. j. do něhož je naloženo zboží (= vůz ložený).“ [1]

Je úsměvné, že již v roce 1926 měli jazykovědci k využívání tohoto termínu výhrady, jak je zřejmé z následujícího úryvku: „A v tom směru, t. j. v úplné emancipaci od výrazu německého, je třeba hledati jeho český ekvivalent. »Pardonovatti« sloveso ložiti my nemůžeme, protože k takovému pardonování nemá nikdo jiný práva než jazyk sám svou dlouhodobou praxí.“ [1] A přesto se výraz používá dodnes.

Doufáme, že Vám naše odpověď pomohla. Pokud hledáte konkrétnější informace, můžete se zkusit obrátit na Ústav pro jazyk český AV ČR.

Použité zdroje

[1] Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 5, s. 155-156. [vid. 29. 8. 2022] Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1466

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

26.08.2022 18:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu