Proč se v encyklopedických výkladech původu jména Tomáš píše "didymos" = "dubius"? To se přece "nerovná", tato slova mají jiný význam.

Text dotazu

Dobrý den,
u původu jména Tomáš se na Wikipedia uvádí, že základ tvoří aramejské Tóm, respektive Tómá (dříve te'ômá), které v překladu znamená „dvojče“, „dvojník“ nebo „blíženec“. A svatý Tomáš měl v Janově evangeliu přízvisko "didimos", což má v řečtině znamenat právě „dvojče“. Ovšem pak se v encyklopediích uvádí, že: „teómá“ mohlo pocházet z Tomášova sklonu pochybovat (didymus = dubius). Nerozumím té zkratce: didymus = dubius, jelikož ta slova mají odlišný význam.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

oba zmíněné výrazy se částečně překrývají ve svých významech, proto bývají zaměňovány.

Nehomérovský slovník řeckočeský (1892) uvádí výklad slova didymos: „ adj. δίδυμος (latinkou didymos) znamená dvojitý, dvojný ".

Výklad slova dubius dle Latinsko-českého slovníku (1937) zní takto : „ adj. dubius (du- <- duo (dva)) vychází z významu dvojatý, rozdvojený ".

Významy obou slov se proto překrývají (průnik množin významů slov "didymos" a "dubius" není prázdná množina).

Uvedená definice z české Wikipedie je skutečně nepřesná. Jméno Tomáš pochází z aramejského slova תיומא, které znamená "dvojče", stejně jako jeho řecký ekvivalent. Ovšem pozdější interpretace se rozcházejí v tom, zda Ježíš Tomáše nazval dvojčetem proto, že byl skutečně z dvojčat, nebo kvůli jeho nerozhodné, pochybující, "dvojí" povaze. To je ovšem biblická exegeze, nikoli etymologický výklad původu jména. 

Použité zdroje

LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. Mladá Boleslav: Karel Vačlena, 1892, 1181 s.
NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef Miroslav PRAŽÁK. Latinsko-český slovník. Vydání desáté, nezměněné (nezměněný dotisk vydání devátého). V Praze: Nákladem Československé grafické unie a. s, 1937, XII, 1348 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

11.11.2021 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu